KÄYTÖN EHDOT

Aidant Ky:n (myöhemmin Aidant) www-sivujen (www.aidant.fi) käyttäminen edellyttää, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Tutustukaa näihin käyttöehtoihin ennen kuin käytätte Aidantin www-sivuja. Sivuja käyttämällä sitoudutte noudattamaan näitä ehtoja.

 

PALVELUNTUOTTAJA

Aidant tarjoaa kuluttajille haku- ja ajanvarauspalveluja. Aidant toimii Internetissä osoitteessa www.aidant.fi. Aidant on verkkopalvelu, joka tässä tarkoittaa Internet-verkkoon liitetyn tietojärjestelmän antamaa palvelua. Palvelun kautta voi hankkia itselle kolmansien osapuolien palveluita.

Aidant-sivuston käyttäjiä ja sivuston kautta palveluja ja aikoja varaavia henkilöitä kutsutaan näissä käyttöehdoissa asiakkaiksi ja palveluja tarjoavia ammatinharjoittajia/yhdistyksiä/yrityksiä tai muita kolmansia osapuolia puolestaan palveluntarjoajiksi.

 

MUUTOKSET

Näitä käyttöehtoja sovelletaan aina, ellei Aidantin ja asiakkaan tai Aidantin ja palveluntarjoajan välillä ole muuta erikseen kirjallisesti toisin sovittu.

Aidantilla on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä syystä tahansa muuttaa sivujen käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä sivuilla toimitettavia palveluita tai muita sivujen ominaisuuksia taikka lakkauttaa palvelu. Aidantilla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivystystoimenpiteiden ajaksi.

 

VASTUUT

Palveluntuottajan vastuu

Aidant ei vastaa mistään välittömistä eikä välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat näiden sivujen tai sähköisten palveluiden käytöstä tai käytönestymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. Aidant ei takaa, että www-sivut toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi. Aidant ei vastaa palveluiden saatavuudesta eikä voi taata, ettei teknisiä häiriöitä tai tiedonmenetyksiä esiintyisi. Aidantin www-sivuilla julkaistava sähköinen informaatio on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa, ellei erikseen ja nimenomaisesti ole toisin sovittu.

Aidant ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon näiltä www-sivuilta mahdollisesti on linkki.

Aidant ei vastaa niistä tuotteista tai palveluista, joita asiakas hyödyntää varattua aikaa käyttämällä.  Aidant ei vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat palveluntarjoajan toiminnasta. Aidantilla ei ole mitään velvollisuutta korvata asiakkaalle mahdollista vahinkoa, joka aiheutuu siitä, että palveluntarjoaja ei lunasta varattua aikaa, tuote tai palvelu ei vastaa odotuksia tai täytä lainsäädännön asettamia vaatimuksia tai palveluntarjoaja asetetaan konkurssiin.

Palveluntarjoajan vastuu

Aidantin verkkopalvelussa palveluntarjoajat tarjoavat asiakkaille palveluja itsenäisinä ammatinharjoittajina/yhdistyksinä/yrityksinä ja vastaavat itse markkinoimistaan palveluista, niiden oikeellisuudesta ja laadusta sekä asiakkaiden potilasturvallisuudesta.

Asiakkaan vastuu

Asiakas vastaa sivujen kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Asiakas vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä näille sivuille mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa. Asiakkaan tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

 

IMMATERIAALIOIKEUDET

Aidant ja sen palveluntarjoajat pidättävät kaikki oikeudet kaikkeen Aidant -sivustolla tarjottavaan tietoon sekä julkaistuun sisältöön, kuviin, videoihin ja tietokantoihin.

Sivustoilla esiintyvän tiedon muuttaminen, monistaminen, julkistaminen, toimittaminen kolmannelle osapuolelle ja/tai hyödyntäminen on siksi nimenomaisesti kiellettyä, ellei Aidant tai kyseessä oleva yhteistyökumppani ole antanut sille etukäteistä kirjallista hyväksyntää lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista käyttöä varten. Aineistoa saa lainata Suomen tekijänoikeuslain (401/1961) mukaisesti, mutta lähde on aina ilmoitettava. Sivuihin sisältyviä tavara- ja liikemerkkejä ei kuitenkaan saa kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman Aidantin antamaa kirjallista lupaa.

 

HENKILÖTIEDOT

Aidantin suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn voi tutustua tietosuojaselosteessa.

  

SÄHKÖPOSTI

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Asiakkaiden tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä Aidantille sähköpostitse. Aidant ei ole velvollinen toteuttamaan avoimen sähköpostin välityksellä annettuja toimeksiantoja tai palvelupyyntöjä. Aidantilla on oikeus asiakkaan pyynnöstä toimittaa sähköpostin välityksellä tietoja asiakkaan määrittelemään sähköpostiosoitteeseen. Aidant ei vastaa mistään avoimessa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä vahingoista.

 

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Aidantin verkkosivuilla käytetään evästeitä (cookie). Evästeet ovat Aidantin verkkopalvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat käyttäjän tietokoneeseen. Evästeitä hyödyntämällä Aidant voi kehittää verkkosivujaan sekä varmistaa, että ne vastaavat entistä paremmin sivuston käyttäjien tarpeisiin. Evästeiden avulla verkkopalvelu voi muistaa selaimen lukemia sisältöjä ja tarjota niihin liittyvää lisätietoa.

Aidant voi kerätä, käsitellä ja analysoida tietoja sivujen käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista sivuihin liittyvistä tilastotiedoista. Aidant voi myös hankkia tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta tahoilta. Tällaista tietoa ei voida palauttaa yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskevaksi.

Aidant voi evästeiden avulla tallentaa mm. asiakkaan IP-osoitteen, käynnin kellonajan, vieraillut sivut, käytetyn selaintyypin (esim. Internet Explorer, Firefox), verkko-osoitteen, josta asiakas on tullut verkkosivulle sekä palvelimen, jolta asiakas on tullut verkkosivulle. Evästeiden käytön perusteella asiakkaita ei voida tunnistaa. Evästeen käyttö verkkosivuilla ei vaikuta tietoturvaan.

Aidant saattaa käyttää evästeen tietoa vieraillusta sivusta mainonnan kohdentamiseen. Tiedon avulla asiakas voi nähdä eri sivustoilla ilmoituksia, jotka ovat sivustolla käyneelle asiakkaalle ajankohtaisia ja tärkeitä. Kaikki mainokset eivät perustu evästeiden käyttöön, vaan Aidantin mainoksia voi nähdä verkossa eri toimijoiden sivuilla myös muuten.

Selaimesi hyväksyy todennäköisesti evästeet oletusasetuksin mutta voit halutessasi muuttaa selaimesi asetuksia ja myös poistaa evästeet. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut”-valikosta löytyvän ”Internet asetukset”-valikon kautta kohdasta ”Suojaus”.

Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin Aidantin tarjoamien internetpalveluiden toimivuudelle, eikä Aidant siten takaa palveluiden toimivuutta ellei evästetoiminnallisuus ole käytössä.

 

SOVELLETTAVA LAKI

Tästä sopimuksesta aiheutuviin riitoihin ja erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki asiat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovittelemalla. Jos Yhteisymmärrykseen ei päästä, riidat ratkaistaan käräjäoikeudessa.

 

YHTEYSTIEDOT

Jos sinulla on kysyttävää palveluista, henkilötietojesi käsittelystä tai näistä käyttöehdoista, ota yhteyttä osoitteeseen: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

 

TUTUSTU TIETOSUOJASELOSTEESEEN

 

Potilaan asemaan ja oikeuksiin voi tutustua Valviran sivuilla alla olevasta linkistä:

https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/potilaan-asema-ja-oikeudet-oikeudet

 

Yleisesti tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä Tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta saa alla olevan linkin kautta:

https://tietosuoja.fi/etusivu