Valokuvaterapia on ainutlaatuinen kokemus. Muistot ja tunteet sekä menneet ja nykyiset ihmissuhteet heijastuvat ja saavat merkityksensä valokuvissa. Ihmisen koko elämänkaari tulee valokuvien kautta näkyväksi. Valokuvaterapiassa valokuvat ja valokuvauksen menetelmät toimivat ihmisenä kasvun, hoidon ja kuntoutuksen välineinä. Valokuvaterapian menetelmiä ovat asiakkaan omaelämäkerrallisten tai symbolisten assosiatiivisten valokuvien käyttäminen terapeuttisena välineenä, omakuvatyöskentely, uusien valokuvien ottaminen ja niiden tutkiminen ja valokuvaterapiamenetelmien yhdistäminen muihin ilmaisullisiin menetelmiin kuten kuvataide-, musiikki- tai kirjallisuusterapiamenetelmiin. Eri menetelmiä käytetään asiakkaan toiveiden ja kiinnostuksen mukaan.

Valokuvat elävät ihmisen sisimmässä ja sielun silmissä arjen kuvina, taiteen ilmaisuna, terapeuttisen työn voimakuvina tai psykoterapeuttisina kuvalähteinä. Ne luotaavat ihmistä kohti elämän valoa sen varjoineen ja monine heijastuksineen. Kuviin latautuu paljon - muistot, tunteet, ajatukset - ja ne saavat erilaisia merkityksiä. Valokuvat ovat visuaalisia jalanjälkiä, joita pitkin kulkemalla vanhat tarinat ja elämänkaari alkavat elää ja syntyy uusia parantavia tarinoita. Niiden kautta saavutettu etääntyminen auttaa oivaltamaan ja kasvattaa itseymmärrystä. Valokuvat liikuttavat ja hämmästyttävät ja avaavat tietä muutokselle ja hyvinvoinnille. Valokuvat jäävät näkyviksi muistoiksi omaan sisäiseen visuaaliseen muistiin ja terapian voimavarajälki heijastuu sen kautta arkielämään.

Terapeuttinen valokuvaus on asiakkaan itsensä valokuvaan liittyvää henkilökohtaista kuvatyöskentelyä. Valokuvaus voi olla omakohtaista, itsetutkisteluun ja kasvuun pyrkivää. Halu ymmärtää omaa elämää ja ihmissuhteita ja ilmaista elämän tärkeitä merkityksiä valokuvauksen kautta on voimaannuttavaa ja luo uusia hedelmällisiä näkökulmia menneisyyteen ja nykyisyyteen.

Valokuvaterapiassa terapeutti ja asiakas voivat luoda valokuvan tai valokuvauksen käytölle omat, juuri kyseiseen terapiasuhteeseen liittyvät käytännöt. Valokuvaterapian menetelmiä käytetään terapeuttisessa työssä asiakkaan tarpeiden ja yhdessä sovittujen tavoitteiden suuntaisesti. Valokuvaterapia sopii kaikenikäisille niin yksilö- kuin ryhmätyöskentelyyn.

Lisätietoa: www.valokuvaterapiayhdistys.fi