Eläinavusteisessa terapiassa asiakkaan ja eläimen välinen vuorovaikutus on olennainen osa hoitoa. Terapeutilla on alan koulutus ja eläin on läpäissyt soveltuvuuskokeet. Terapiaeläin voi olla esimerkiksi koira tai hevonen. Terapiassa eläimestä tulee hoivan antaja, sosiaalisen tuen lähde, jonka hoidossa asiakas tulee kokonaisvaltaisesti hyväksytyksi. Eläimet eivät arvota tai luokittele ketään. Eläin ei myöskään välitä, vaikka asiakkaan toimintakyky ei vastaisi yhteiskunnan normeja. Terapiassa hyödynnetään toimintaa ja siihen liittyvää elämysten kautta tapahtuvaa oppimista. Terapiassa saattaa nousta esiin sellaista tunnetason tietoa, jolle ei ole vielä sanallista ilmaisua.

Koiran läsnäolo terapiassa vähentää sekä ahdistus- että masennusoireilua. Koiran avulla mielenterveyskuntoutuja voi saada uusia ulottuvuuksia toipumisprosessiinsa. Eläin on ehdottoman hienovarainen itseilmaisun ”opettaja” myös aikuisille. Lapsi, nuori tai aikuinen voi ohjatusti ja turvallisesti opetella koiran avulla niin tunne-elämän, sosiaalisen vuorovaikutuksen kuin motorisia tai kielellisiä taitojakin.

Eläinavusteista terapiaa käytetään muun muassa masennuksesta kärsivien, autististen tai fyysisesti vammautuneiden hoidossa. Terapian tavoitteena on asiakkaan emotionaalisen, sosiaalisen, fyysisen ja kognitiivisen toimintakyvyn edistäminen.

Lisätietoa: gcfinland.fi, hevostoiminta.net, suomenratsastusterapeutit.fi, kasvatus-kuntoutuskoirat.fi