Musiikilla on kyky liikuttaa ihmisen psyykkisiä rakenteita, nostaa esiin unohduksiin painuneita muistoja ja auttaa niihin liittyviä vaikeitakin tunteita purkautumaan. Musiikkiterapia perustuu vuorovaikutukseen asiakkaan, terapeutin ja musiikin välillä. Musiikkiterapia voi olla tukea antavaa, itsetuntemusta ja elämänhallintaa kehittävää tai analyyttistä musiikkipsykoterapiaa. Asiakkaan toiveiden ja tavoitteiden mukaan musiikkiterapiassa keskitytään asiakkaan vahvuuksiin ja kykyihin selvitä vaikeassa elämäntilanteessa, etsitään uusia tapoja ajatella ja toimia, käsitellään tunteita ja muistoja, opitaan ymmärtämään omia tunteita tai työstetään persoonallisuuden kasvua estäviä traumoja ja kokemuksia.

Musiikkiterapiassa asiakkaalta ei edellytetä musiikillisia taitoja - asiakas saa ilmaista itseään musiikillisesti omalla tavallaan. Myös terapeutti voi musiikin avulla peilata asiakkaan tilannetta, tunteita ja ajatuksia. Asiakas ja terapeutti voivat myös laulaa tai soittaa yhdessä. Musiikkiterapian menetelmiä ovat mm. musiikin kuuntelu, laulaminen, soittaminen, improvisointi, liikkuminen musiikin mukaan, laulujen tekeminen, musiikkimaalaus, fysioakustinen hoito ja terapeuttinen keskustelu. Asiakas valitsee käytettävät menetelmät yhteistyössä terapeutin kanssa. Musiikin herättämät tunteet, mielikuvat ja merkitykselliset hetket myös sanallistetaan.

Musiikkiterapia sopii kaikenikäisille. Lasten musiikkiterapia auttaa lasta ymmärtämään itseään. Keskeistä on lapsen vahvuuksien löytäminen ja onnistumisen elämykset. Leikissä ja musiikissa fantasiointi ja kaikki ratkaisut ovat mahdollisia ja vaikeita asioita voidaan tarkastella turvallisesti.

Nuorten musiikkiterapiassa musiikin tehtävä on johdattaa nuori omien tunteidensa äärelle. Musiikin avulla lähestytään omaa elämänhistoriaa ja nykyiseen tilanteeseen liittyviä tunteita, tuskaa ja ahdistusta. Nuorelle asiakkaalle musiikki voi toimia tehokkaana keinona purkaa sisäisiä paineita ja voimakkaita tunteita sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla, vaikkapa rumpujen soitolla.

Aikuisen asiakkaan elämänvaiheita on mahdollista ymmärtää ja jäsentää musiikin avulla. Musiikki auttaa omien tuskallisten tunteiden ja kokemusten läpikäymisessä. Ikääntyneelle musiikkiterapia voi avata oven muistojen maailmaan ja auttaa hyväksymään vanhenemiseen ja luopumiseen liittyviä tunteita.

Musiikissa on paljon mahdollisuuksia. Musiikki aktivoi alitajuista, tiedostamatonta mielenmaisemaa. Sen keinoin voidaan sekä paljastaa että parantaa. Musiikki saa aikaan vuorovaikutusta, se antaa esteettisiä kokemuksia ja tuottaa mielihyvää. Musiikilla on myös fysiologisia vaikutuksia. Sen avulla voidaan stimuloida tai rauhoittaa.

’Improvisaatio on yhteistä psyykkistä kehittelyä – vuoropuhelua, jossa ilmaisut eivät tarvitse sanoja tullakseen ymmärretyiksi.’ (Kimmo Lehtonen)

LISÄTIETOA: www.musiikkiterapia.fi