Ekspressiivinen taideterapia (EXA) pohjautuu humanistiseen ihmiskäsitykseen, jonka mukaan ihminen on itse oman elämänsä asiantuntija.

Terapian tarkastelukulma on fenomenologinen, mielenkiintoisia ilmiöitä tutkiva, ongelma-ajattelun sijasta. Taiteellista työskentelyä tarkastellaan analogisena elämän kanssa. Ekspressiivinen taideterapia on monitaiteinen (kuva, ääni, liike, kirjoittaminen, draama) ja työskentely on taiteiden välistä.

Voidaan ensin esim. tehdä maalaus, josta kirjoitetaan teksti, joka voidaan esittää draamana. Maalausta voidaan myös puhutella tai se voidaan soittaa, tai päinvastoin musiikki voidaan maalata kuvaksi. Kuva voidaan sitten vaikkapa tanssia. Työskentely voi polveilla eri taiteiden välillä asiakkaan ilmaisutarpeen ja –tapojen mukaan.

Ekspressiivinen taideterapia painottaa luovuuden ja taiteen merkitystä ja niiden mahdollisuuksia löytää ja luoda uusi ratkaisuja. Asiakkaan ei tarvitse olla taiteellisesti lahjakas tai taitava voidakseen työstää asioitaan taiteen avulla. Taidetyötä ei arvostella eikä arvioida taiteellisten kriteereiden mukaan. Ihmisen kokemus taiteen tekemisestä on olennainen.

Terapiassa käydään myös keskusteluja. Taiteen tekoon osallistuminen on vapaaehtoista. Menetelminä voi olla myös taiteen sijasta leikki tai rituaalinomainen työskentely.

Ekspressiivistä taideterapiaa käytetään ennaltaehkäisevänä, kuntouttavana ja mielenterveyttä hoitavana menetelmänä.

Taideterapiaa annetaan yksilö- ja ryhmäterapiana sekä lyhyenä tai pitkäkestoisena terapiana. Yksilökäynnin pituus on 1 h 15 min. Käyntitiheys on hoidon alkuvaiheessa yleensä kerran viikossa ja jatko kahden viikon välein. Käyntikertojen määrä ja tiheys arvioidaan hoidon alussa ja niitä tarkistetaan hoidon aikana. Hoidon pituus riippuu asiakkaan sairauden tai kriisin syvyydestä ja pitkäkestoisuudesta.

Lue lisää ekspressiivisestä taideterapiasta:

http://inartes.fi/ekspressiivinen-taideterapia/