Psykoanalyyttisessä psykoterapiassa asiakkaan on tarkoitus työstää itseä, omakuvaa, keskeisiin ihmissuhteisiin liittyviä tunteita sekä menneisyyteen ja nykyisyyteen sijoittuvia vaikeita kokemuksia. Terapiassa pyritään havainnoimaan ja ymmärtämään laaja-alaisesti asiakkaan kokemiseen ja toimintaan vaikuttavia tekijöitä, joita jäsennetään tarkastelemalla niiden ilmenemistä ja muuttumista erityisesti vuorovaikutussuhteessa asiakkaan ja psykoterapeutin välillä. Koska elämäkerrallisilla tapahtumilla on merkitystä nykyisien kokemustapojen kannalta, psykoanalyyttisissa hoidoissa tarkastellaan tarvittaessa myös varhaisia ihmissuhteita ja aikaisempia kokemuksia.

Psykoanalyyttisen psykoterapian lähtökohtana on oletus ihmisen psyyken tiedostamattomasta osasta, joka vaikuttaa tunteisiin ja toimintaan. Psykoterapeuttiselle prosessille ei ole valmiiksi määriteltyä muotoa, vaan asiakkaalle on tarkoitus luoda puitteet täysin vapaalle ja rehelliselle ajatuksenvirralle. Analyyttisen työskentelytavan tavoitteena on kehittää kykyä käsitellä tunteita ja ristiriitoja. Itsehavainnoinnin vahvistuessa ja itseymmärryksen laajentuessa psykoterapia auttaa ymmärtämään omaa elämää ja lisäämään vaikutusmahdollisuuksia. Analyyttisessä psykoterapiassa mielensisäiset ristiriidat, samoin kuin niihin liittyvät erilaiset ongelmat ja oireet, helpottuvat usein pysyvästi.

Psykodynaamisessa lyhytpsykoterapiassa käydään 1-2 kertaa viikossa ja tapaamisia on ennalta sovittu määrä, esim. 10-20 kpl. Pitkäkestoisessa psykoanalyyttisessa psykoterapiassa käydään yleensä 2-3 kertaa viikossa ja hoito voi kestää useampia vuosia. Psykoanalyysi on psykoanalyyttisista hoitomuodoista intensiivisin ja siinä tapaamisia on 3-5 viikossa ja hoito kestää yleensä useampia vuosia.