Logoterapian kehitti wieniläinen neurologi ja psykiatri Viktor E. Frankl (1905-1997). Frankl nimesi oman oppinsa logoterapiaksi, mutta käytti siitä myös nimitystä eksistenssianalyysi. Franklin näkemyksiin vaikutti paljon vuosien kärsimykset ja kokemukset natsien keskitysleirissä toisen maailmansodan aikana.

Kreikankielinen logos-sana tarkoittaa tarkoitusta, merkitystä, mieltä ja järkeä. Logoterapiassa ajatellaan, että ihmisen perimmäinen tarve on kokea elämä mielekkäänä ja merkityksellisenä. Tärkeää on kysymys siitä, minkä merkityksen ihminen itse antaa omalle elämälleen. Tarkoituksen löytämisen kautta ihmisen on mahdollista ottaa käyttöön itsessään olevat voimavarat ja kestää lähes mitä tahansa elämässä vastaantulevaa. Ihmisellä ei ole aina vapautta valita eikä muuttaa olosuhteitaan, mutta hänellä on aina vapaus valita suhtautumis- ja ajattelutapansa.

Franklin mukaan todellisen ihmisyyden ydin on kyky suuntautua itsen ulkopuolelle. Ihminen tavoittelee elämäntarkoitusta, jonka voisi toiminnallaan toteuttaa tai jota voisi edistää ihmisten tai yhteisen hyvän puolesta. Toinen vaihtoehto on, että ihminen omistautuu antoisiin, syviin elämyksiin, joita hän saa esimerkiksi luonnosta, taiteesta tai toisesta ihmisestä. Kanssaihminen, jota ihminen voi rakastaa, voi tarjota tien elämäntarkoituksen täyttämiseen. Kolmas mahdollisuus on elämän tarkoituksen täyttäminen valitsemalla arvokas suhtautuminen toivottomalta tuntuvaan tilanteeseen.

Logoterapian käsitys ihmisestä ja ihmisenä olemisesta on lohdullinen ja elämänmyönteinen. Ihminen on fyysinen, psyykkissosiaalinen ja henkinen kokonaisuus. Vaikka fyysinen tai psyykkinen meissä sairastuisi, henkinen ei sairastu koskaan! Logoterapiassa keskitytään siihen, mitä hyvää ja ehjää on jäljellä. Ihmisen menneisyys ei määrää, mihin hänellä on tulevaisuudessa mahdollisuuksia. Myös toivon terapiaksi nimetty logoterapia on ajankohtainen itsehoidon ja mielen hyvinvoinnin suuntaus. Maailmankatsomuksena ja elämänfilosofiana siitä on apua erilaisissa elämänvaiheissa ja -tilanteissa, kriiseissä ja kohtaloniskuissa, elämän tarkoituspohdinnoissa sekä ihmisenä kasvun ja ammatillisen kehittymisen prosesseissa.

Lisätietoa: logoterapiayhdistys.fi, logoterapia.fihttps://www.logoteoria.net/