hand rose petal

 

Seksuaalisuus on olennainen osa ihmisyyttä - se on ihmisen synnynnäinen kyky reagoida fyysisesti ja psyykkisesti aistimuksiin ja virikkeisiin kokemalla eroottista tai seksuaalista mielihyvää. Seksuaalisuus koetaan ja sitä voidaan ilmaista eri tavoin: ajatuksin, fantasioin, haluin, uskomuksin, asentein ja arvoin. Se ilmentyy käyttäytymisessä, rooleissa ja ihmissuhteissa.

Ei ole olemassa oikeaa tai väärää tapaa ilmaista seksuaalisuutta, tärkeintä on se, miltä tuntuu itsestä ja miltä tuntuu kumppanista. Seksuaalisuus muuttuu usein iän ja elämänkokemuksen myötä, mutta on läsnä elämän loppuun saakka.

Seksuaalisuuteen liittyvät ongelmat aiheuttavat epävarmuuden, riittämättömyyden, syyllisyyden ja häpeän tunteita. Kyseessä voi olla myös rajaton ja itseä tai toisia vahingoittava toiminta. Voi olla vaikea sietää toisen ihmisen läheisyyttä ja tämä voi ilmetä ongelmina ihmissuhteissa ja seksuaalisuudessa. Toisinaan mieltä askarruttavat kysymykset liittyvät omaan identiteettiin ja seksuaalisuuden ilmaisemiseen. Ongelmat voivat näyttäytyä ahdistuneisuutena, masennuksena tai esimerkiksi seksuaalisuuteen liittyvinä toiminnallisina ongelmina tai riippuvuuksina.

Seksuaaliterapian lähtökohtana on asiakkaan ainutlaatuisuus ihmisenä, nykyinen elämäntilanne ja olemassa olevat ihmissuhteet. Terapiassa huomioidaan aina seksuaalisuuden moninaisuuden koko kirjo. Seksuaaliterapiaan voi hakeutua esimerkiksi seuraavien ongelmien vuoksi: haluttomuus tai vastenmielisyys seksuaalisuutta kohtaan, oman kehon hyväksymisen vaikeudet, läheisyyteen liittyvä ahdistus, vaikeudet solmia ja ylläpitää kestäviä seksuaalisia ja aistillisia suhteita, rinnakkaissuhteet ja uskottomuus, seksuaalisten toimintojen häiriöt (mm. kiihottumis-, erektio-, siemensyöksy- tai orgasmiongelmat sekä yhdyntäkivut), suorituspaineet, seksuaalisen nautinnontunteen puuttuminen, omaan seksuaali- ja sukupuoli-identiteettiin tai sairastumiseen ja vammautumiseen liittyvät kysymykset, seksuaaliset pakkomielteet ja riippuvuudet, seksuaalisiin erityismieltymyksiin liittyvät kysymykset ja traumatisoituminen, joka voi liittyä seksuaalisesti uhkaaviin tilanteisiin, seksuaaliseen väkivaltaan ja hyväksikäyttöön. Seksuaaliterapiaan voi tulla joko yksin tai kumppanin kanssa.

Lisätietoa: www.sexpo.fi, www.vaestoliitto.fi