Toiminnallinen riippuvuus voi syntyä mihin tahansa toimintaan, joka tuottaa nopeaa mielihyvää, suuria elämyksiä ja tunteita esimerkiksi seksiin, shoppailuun, työhön, sosiaalisessa mediassa olemiseen, pelaamiseen, liikuntaan, syömiseen jne. Mikä tahansa normaali käyttäytyminen voi muuttua riippuvuuskäyttäytymiseksi, kun toiminnasta tulee keinotekoinen tunteiden lähde.

Päihderiippuvuuden tavoin toiminnallisiin riippuvuuksiin liittyy voimakasta halua tai pakkoa, kyseisen toiminnan hallinnan heikkenemistä ja sen lopettamisen vaikeutta. Tyypillistä on myös, että toimintaa jatketaan sen tuottamista suuristakin haitoista huolimatta ja jos toimintaa ei jostain syystä voida toteuttaa, siitä seuraa turhautumista, suuttumista ja vieroitusoireita.

Toiminnalliset riippuvuudet palvelevat muiden riippuvuuksien tavoin monenlaisia tarpeita. Joku tavoittelee niiden avulla turvallisuutta, toinen seikkailua tai jännitystä. Someriippuvuudella tavoitellaan yhteyttä muihin ihmisiin. Siihen liittyy vahvasti yksilön ihmissuhteet ja oma identiteetti. Somessa ollaan yhteydessä toisiin ja luodaan uudenlaisia sosiaalisuuden muotoja. Somen käytön muuttuminen ongelmaksi tapahtuu vaivihkaa ja ongelmaa voi olla vaikea havaita. Someriippuvuutta selitetään paitsi jäämisen  (FOMO eli fear of missing out) kokemuksen avulla. Paitsi jäämisen tunteen heräämiseen liittyy negatiivisten tunteiden kuten yksinäisyyden ja tylsyyden välttely. Yksilö kokee ahdistusta ja ärtymystä, jos ei pääse osaksi somen tapahtumakenttää. Tuoreen tutkimuksen mukaan Facebook-fiidin jatkuva selailu aiheuttaa aivoissa samanlaista aktivaatiota kuin kokaiinin käyttö.

Selkein merkki someriippuvuudesta on se, ettei pysty laittamaan somea pois näkyvistä, vaikka joku läheinen sitä pyytää. Toinen merkki on se, ettei pysty irtautumaan somesta, vaikka pitäisi olla tekemässä jotain muuta. Vakava someriippuvuus oirehtii samoin kuin nettiriippuvuus tai muut toiminnalliset riippuvuudet. Seurauksena on väsymystä, levottomuutta, keskittymiskyvyn puutetta ja ärtyisyyttä.

Toiminnallisia riippuvuuksia on yleensä vaikeampi tunnistaa, koska yhteiskunnan rakenteet tukevat niitä: on sosiaalisesti hyväksyttävää täyttää elämä työnteolla, urheilulla tai shoppailulla. Toiminnallisia riippuvuuksia on myös helpompi salata kuin esim. päihdeongelmaa. Hävettävinä ja salattavina käyttäytymismalleina ne kuitenkin yleensä eristävät ihmistä  elleivät fyysisesti niin ainakin henkisesti  sellaisista kanssaihmisistä, joilla kyseistä ongelmaa ei ole.

Vaikka toiminnallisissa riippuvuuksissa ei käytetä kemiallista ainetta, aivojen välittäjäaineiden tuottamat reaktiot ovat samansuuntaisia kuin nautittaessa päihteitä, ja pikku hiljaa toiminta muuttuu kontrolloimattomaksi häiriten pahasti normaalia arkea.

Lisätietoa: www.paihdelinkki.fi, www.seksiriippuvuus.fi

Porvoo