Sosiaalinen riippuvuus on ryhmäpaineen alla muodostunut riippuvuus, esimerkiksi huumeiden käytön tai varastelun aloittaminen kaveriporukan mukana. Ryhmäpaine on ryhmän yksittäiseen jäseneen kohdistamaa painostusta, jonka tarkoituksena on saada jäsenen käyttäytyminen, ajattelu ja arvomaailma vastaamaan ryhmän odotuksia. Ryhmäpaine voi saada ihmisen tekemään asioita, joita hän ei normaalioloissa tekisi ja se voi olla uhrille traumaattinen kokemus tai sillä voi olla haavoittavia kauaskantoisia seurauksia koko ihmisen elämänkaaren mittakaavassa.

Sosiaalinen riippuvuus voi johtaa psyykkiseen ja fyysiseen riippuvuuteen. Sosiaaliseen riippuvuuteen voidaan myös rinnastaa tiukan uskonnollisen tai muun ryhmän sisäisen kurin ylläpitämä voimakas pelon ja turvattomuuden sävyttämä henkinen riippuvuus. Tällaisesta ryhmästä tai yhteisöstä voi olla erittäin vaikea irtautua ja siitä on usein seurauksena esimerkiksi läheisistä eristäminen. Uskonnollisesta yhteisöstä irtautuminen voi murtaa koko elämän ja ihminen saattaa tarvita terapeuttista tukea rakentaakseen paitsi sosiaalisen verkostonsa myös identiteettinsä uudelleen.

Sosiaalisen median suosion lisääntyessä on ryhmäpaineen väärinkäyttö Internetissä lisääntynyt. Koska sosiaalinen verkosto, esimerkiksi Facebook kirjaa käyttäjien ystäväpiirin tekemiset, tietoa voidaan hyödyntää painostettaessa uhria toimimaan samoin. Tämä voi johtaa samankaltaistumiseen ja käyttäjien yksilöllinen toiminta vähenee. Internetissä harjoitetun ryhmäpaineen väärinkäytön seuraukset ovat vakavia ja uhreille haavoittavia.

Lisätietoa: www.uskontojenuhrientuki.fi, www.netari.fi

Porvoo