Riippuvuuden kehittymisessä oppimiskokemuksilla, vaikeilla elämäntilanteilla ja perinnöllisillä ominaisuuksilla on todettu olevan merkitystä. Riippuvuus voi olla opittua eli esimerkiksi tupakoinnista on tullut tapa käyttää aikaa tai suhtautua edessä olevaan hermostuttavaan tilanteeseen. Riippuvuus voi syntyä myös vaikean elämäntilanteen ja elämänkriisin yhteydessä, esimerkiksi ahdistus yritetään hukuttaa alkoholiin.

Päihderiippuvuudet (esim. alkoholi, huumeet, lääkkeet) ovat yleensä muita riippuvuuksia helpommin tunnistettavia. Vaikka päihderiippuvuudessa on kyse kemiallisen aineen aiheuttamasta fyysisestä riippuvuudesta, siihen liittyy myös haavoittunut mieli. Riippuvuudet ovat tunne-elämän sairauksia, joista toipuminen vaatii uusien toimintamallien ja tunteiden hallinnan opettelua.

Päihteistä irtautuminen tapahtuu etenemällä vaiheittain myönteisessä ja kannustavassa ilmapiirissä. Terapeutti antaa tietoa toipumisprosessista, retkahduksiin liittyvistä vihjeistä, ympäristön vaikutuksesta ja terapiassa työstetään henkisen pahoinvoinnin taustalla olevia asioita ja tapahtumia, jotka ovat usein traumaattisia.

Lisätietoa: www.paihdelinkki.fi, www.aa.fi

Porvoo