Riippuvuus on pakonomainen tarve harjoittaa jotakin toimintoa tai kokea jokin tunnetila. Riippuvuuteen kannattaa hakea apua, kun päihdekäyttö tai jokin toiminta on pakkomielteistä, aiheuttaa haittaa terveydelle, vaikeuttaa arjen hallintaa tai tuottaa ongelmia ihmissuhteissa.

Yleensä aluksi mielihyvää aiheuttava toiminta muuttuu väärinkäytöksi ja kehittyy sitten riippuvuudeksi. Riippuvainen ihminen ei pysty kontrolloimaan toimintaansa. Hän selittelee, salailee, valehtelee ja torjuu syytökset. Riippuvuus alkaa hallita koko elämää, ja vähitellen haitat laajenevat koskemaan myös riippuvaisen läheisiä.

Riippuvuus on sekä syy että seuraus. Syyt voivat olla osin geneettisiä ja siten altistaa riippuvuudelle periytyvästi, mutta riippuvuudet voivat olla myös elämän aikana kehittyneitä toimintatapoja. Ne ovat alun perin tuottaneet ehkä mielihyvää tai lievittäneet henkistä tai fyysistä kipua, mutta myöhemmin aiheuttavat suurta vahinkoa ja tuskaa sekä riippuvaiselle itselle että hänen läheisilleen. Riippuvuuksia voi olla samaan aikaan useita ja ne voivat myös vaihtua toiseen, esimerkiksi seksiriippuvuus shoppailuun tai alkoholismiin.

Riippuvuusongelmat voidaan jakaa karkeasti neljään ryhmään:

Päihderiippuvuudet

Toiminnalliset riippuvuudet

Sosiaalinen riippuvuus

Läheisriippuvuus

 

Hoito:

Riippuvuuksien hoito kohdistuu sekä riippuvaiseen että hänen läheisiinsä. Hoidon päämääränä on auttaa riippuvaista vapautumaan riippuvuuksista. Läheisiä autetaan elämään hyvää elämää riippuvaisesta huolimatta tai työstetään tarvetta irtautua riippuvasta. 

Terapiassa keskustelujen kautta avautuva menneisyys auttaa riippuvaista ymmärtämään nykyhetkeä ja riippuvuuskäyttäytymisen takana olevia uskomuksia ja toimintatapoja. Samalla on tärkeää löytää toimimattomien käyttäytymismallien tilalle uusia ja saada työkaluja tunteiden hallintaan. Terapia voi auttaa löytämään itselle sopivan tavan elää mielekästä elämää!

Läheisten hoito on suunnattu niille, jotka ovat jossain elämän vaiheessa altistuneet jollekin voimakkaalle ja haitalliselle ilmiölle tai käyttäytymiselle (esim. läheisen riippuvuus, pitkäaikainen uskottomuus, hyvin autoritaarinen kasvatus, voimakas uskonnollisuus) Terapian avulla on mahdollisuus päästää irti menneisyyden taakoista ja löytää uusia voimavaroja elämään.

Vaikeasti päihderiippuvaisten hoito aloitetaan yleensä katkaisuhoidolla, jossa lääkinnällinen kuntoutus on osa hoitoa. Hoitoa on kuitenkin syytä jatkaa avohoitona, joka voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista. Hoitoon kannattaa hakeutua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mutta myöhäistä se ei ole milloinkaan. Hoidon tavoitteena on löytää tunteet ja tarpeet, jotka ovat riippuvuuskäyttäytymisen takana.

Lisätietoa: www.aa.fi , www.alanon.fi , www.peluri.fi , www.paihdelinkki.fi