Family Feet

 

Perheterapiassa käsitellään erilaisia perheen tai sen jäsenten pulmia ja haasteita, joilla on vaikutusta muihin perheenjäseniin tai koko perhesysteemiin. Perheterapiassa perheen määrittely ei aina noudata tavanomaisen ydinperheen määritelmää, vaan perheterapiaan voivat tulla erilaiset uusperheetkin riippumatta siitä, mikä niiden juridinen asema yhteiskunnassa on. Perheterapiassa voi olla mukana yksi tai useampi perheenjäsen tai koko perhe tarpeen mukaan.

Yleisiä syitä hakeutua perheterapiaan ovat esimerkiksi muutokset perheen tai sen jäsenen elämäntilanteessa, perhe-elämän ja työn yhteensovittaminen, lasten syntymä ja kasvattaminen, vanhemmuus, vanhempien keskinäinen suhde, suhde isovanhempiin tai perheen ulkopuolisiin ihmisiin. Taustalla voi olla myös suurempi elämänkriisi kuten perheen hajoaminen ja huoltajuuskiistat, perheenjäsenen sairastuminen tai kuolema. Perheväkivalta, alkoholismi tai äkillisen trauman kohtaaminen ovat myös painavia syitä hakeutua perheterapiaan.

Perheterapiassa pyritään havaitsemaan ongelmien syy-yhteyksiä ja kehittämään niihin toimivia apukeinoja. Tämä voi tapahtua esimerkiksi tarkastelemalla perheen jäsenten välisiä rajoja, tehtäviä, rooleja, tarpeita ja kehitysvaiheita. Terapiassa on ensisijaisesti tarkoitus löytää perheestä voimavaroja ja kykyjä toimia joustavana suojana ja turvana kullekin perheenjäsenelle erilaisissa elämäntilanteissa ja kehitysvaiheissa.

Joskus ongelmia pystytään ratkomaan jo muutamalla käyntikerralla, joskus ongelmien ratkaisu voi kestää pidempään. Yhden terapiatapaamisen kesto on yleensä vähintään puolitoista tuntia.

Lisätietoa: www.vaestoliitto.fi, www.perheterapiayhdistys.fi 

Petäjävesi