Hellyyttä ei ole ollut aikoihin, puhumattakaan seksistä. On kohdattu pettäminen. Lapset ovat muuttaneet kotoa. Toisen lapsen syntymän jälkeen elämästä on tullut sietämätöntä.

Yleisiä pariterapiaan hakeutumisen syitä ovat kommunikaatio- ja seksuaaliongelmat, uskottomuus tai parisuhdeväkivalta. Puhumattomuutta on tärkeää käsitellä, jotta tulkinnoista ja väärinkäsityksistä päästään eroon. Apua haetaan myös, kun elämäntilanne muuttuu, jäädään työttömäksi tai eläkkeelle. Ongelmien taustalla voi olla työuupumusta, lasten sairastelua tai taloon on tullut vauva. Erotilanne tai eron pohdinta on yksi yleisimpiä pariterapiaan hakeutumisen syitä. Terapeutilta voi saada apua eron hoitamiseksi siten, että lapset eivät kärsi. Eron yhteydessä voidaan pariterapiassa työstää myös sitä, miten hoitaa asiallista vanhemmuutta yhdessä uuden ja ex-puolison kanssa. Joskus lapset voivat tulla terapiaan mukaan ja siellä heidän kanssaan käydään läpi, mitä vanhempien ero tarkoittaa.

Pariterapiaan hakeutuvalla ei kuitenkaan tarvitse olla suurta ongelmaa tai edes tietoa siitä, mistä on kysymys. Jo silloin, kun parisuhteen ilmapiiri on viilentynyt, kannattaa hakea apua. Tilanteen tarkastelu ammattilaisen kanssa mahdollistaa uusia oivalluksia, näkökulmia ja ratkaisumalleja.

Terapiassa mietitään aluksi tavoitteita, joita pari haluaa suhteessaan edistää, vaikkapa oppia välttämään pahoja riitoja. Aina tavoitteita ei ole helppo määritellä ja tällöin pohditaan, miksi parisuhteessa tuntuu pahalta ja puhutaan suhteen vaikeuksista yleisesti tai vain yhdestä ongelmasta, kuten läheisyyden puutteesta.

Terapia auttaa ymmärtämään omaa itseä ja toista. Pariterapiassa vahvistetaan yksilön ja parin voimavaroja, luodaan terveitä rajoja ja työstetään konkreettisia selviytymis- ja ratkaisukeinoja. Terapiassa on mahdollista oppia omasta ja parisuhteen dynamiikasta: mitä tekee, miten toimii, mistä kyseessä oleva tapa on tuttua ja miten haluaa jatkossa toimia.

Elämässä koetut aiemmat laiminlyönnit, hylkäämiset ja väkivallan kokemukset jättävät herkästi traumaattisia muistoja mieleen ja kehoon. Nämä haavat voivat aktivoitua vasta myöhemmässä elämänvaiheessa ja parisuhteessa tai erotilanteessa. Vaikeita hetkiä ovat ne, kun tunteista ja parisuhteessa vaietuista asioista puhutaan avoimesti, ja joutuu arvioimaan itseä kriittisesti. Terapiassa pari voi saada myös ’kotitehtäviä’.

Jos kumppani ei halua pariterapiaan, apua voi hakea yksinkin. Terapiassa käydään vähintään 2-3 kertaa. Lyhyessäkin ajassa voi kypsyä uudenlaiset mallit ja ajatukset parisuhteen eteenpäin viemiseksi. Usein käyntejä on 3-8. Tapaamiset ovat yleensä kahden-kolmen viikon välein, mutta kriisitilanteessa voi tapaamisia olla useammin. Yksi tapaamiskerta kestää noin puolitoista tuntia. Jos on tarvetta tavata puolisoita erikseen, yksilötapaaminen kestää 45 minuuttia.

Tutkimusten mukaan yli 80 prosenttia hyötyy pariterapiasta. Onnistumisia on monenlaisia; myös eroon päätyminen voi olla onnistuminen, jos vaikeat riidat ja taisteleminen päättyvät. Joskus parisuhteessa voi alkaa uusi vaihe terapian avulla, kun vanhat toimintatavat on pystytty jättämään taakse. Pelkästä tunteiden ja tarpeiden sanoittamisesta voi olla suuri hyöty.

Lisätietoa: www.vaestoliitto.fi, www.perheterapiayhdistys.fi, www.pariterapia.fi

Porvoo     Hämeenlinna   Helsinki