Nuoruudessa ja varhaisaikuisuudessa kohdataan monia haasteita ja ongelmia, joihin nuori saattaa tarvita perheen tai kasvuympäristön ulkopuolista apua ja tukea.

Nuoruus on monien valintojen aikaa. Silloin pohditaan opiskelualaa ja oman työuran suuntaa. Vaatimukset opiskelumenestyksestä tai muusta menestyksestä voivat aiheuttaa nuorelle ahdistusta. Nuoren yksinäisyyden, ulkopuolisuuden tai erilaisuuden tunteet voivat johtaa masennukseen ja itsetuhoisiin tekoihin tai ajatuksiin. Irtautuminen kotoa ja eriytyminen vanhemmista voi aiheuttaa turvattomuutta.

Nuori voi terapiassa käsitellä luottamuksella vaikeuksia kotona, koulussa, opiskeluissa, työelämässä, kaverisuhteissa tai seurustelukumppanin kanssa. Usein terapiassa käsitellään myös nuoren kokemia ulkonäköpaineita, sukupuoli-identiteettiä tai omaan seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Nuorten terapiassa tai psykoterapiassa on tärkeää, että nuori voi luottaa yksityisyytensä olevan turvattu ja että kaikki, mitä hän terapiassa tuo esille, jää terapeutin tietoon eikä nuoren tarvitse pelätä asioiden etsiytyvän ilman hänen lupaansa vanhemmille, muille huoltajille tai esimerkiksi viranomaisille.

Usein nuoren turvaverkko muodostuu kuitenkin edelleen vanhemmista tai muista huoltajista ja siksi voi olla tärkeää, että terapeutti tapaa myös heitä joko erikseen tai yhdessä nuoren kanssa ns. vanhempaintapaamisissa kuitenkaan nuoren luottamusta rikkomatta.

Terapiassa etsitään ja tuetaan nuoren tai nuoren aikuisen vahvuuksia ja taitavuutta. Terapiassa pohditaan oman elämän suuntaa, omaa identiteettiä ja sitä, millaiseksi upeaksi ja taitavaksi persoonaksi nuori on kehittymässä. Tärkeää on löytää uusia näkökulmia ja vaihtoehtoisia tulevaisuuden suunnitelmia ja haaveita sekä askel askeleelta edetä niiden suuntaan.

Nuoret edistyvät terapiassa usein nopeasti kannustavassa, turvallisessa ja sallivassa ilmapiirissä.

Lisätietoa: www.nuorisopsykoterapia.org

Helsinki