Unettomuus vie ilon elämästä ja aiheuttaa mielialan laskua. Se on hyvin yleinen vaiva, josta kärsivät kaikenikäiset. Uniongelmien oireita ovat mm. nukahtamisvaikeus, yöheräily, liian varhainen aamuherääminen, usein toistuvat levottomat unet ja painajaiset sekä päiväaikainen väsymys.

Satunnaiset unettomat yöt eivät ole terveydelle vaarallisia, mutta jatkuvat unihäiriöt haittaavat unen lisäksi myös muuta elämää ja vaikuttavat suuresti uniongelmaisen hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Väsynyt ihminen on ärtyisä, alakuloinen ja kärsii keskittymiskyvyn, oppimisen ja muistin vaikeuksista.

Unettomuus voi johtua monista erilaisista psyykkisistä, fyysisistä tai ympäristöön liittyvistä syistä. Useimmiten unettomuuden syynä ovat ohimenevät stressitekijät ja kriisitilanteet, jotka kuuluvat normaaliin elämänkulkuun, mutta uniohjauksesta voi näissäkin tilanteissa saada merkittävää apua. Unettomuus voi johtua myös pitkittyneestä ja kokonaisvaltaisesta kuormitustilanteesta ja silloin uniongelmat voivat olla ihmisen elämässä läsnä jopa vuosia. Unettomuus voi olla myös sairauteen liittyvä oire.

Unettomuuden hoitamiseksi voi saada tehokasta apua univalmennuksesta. Siinä perehdytään unettomuuden syihin, unettoman elämäntilanteeseen ja stressitekijöihin sekä työstetään yhdessä terapeutin tuella kognitiivis-behavioraalisia keinoja ratkaista ja lievittää unettomuuden syitä. Riippuen asiakkaan tilanteesta perehdytään myös hyvän unen saloihin kuten vuorokausirytmiin, elämäntapoihin, nukkumisolosuhteisiin, huolien hoitotapoihin ja erilaisiin rentoutus- ja mielikuvatekniikoihin, joiden avulla rauhoitetaan keho ja kehää kulkevat ajatukset. Univalmennuksen tavoitteena on asiakkaan parantunut unen pituus ja laatu ja virkeä olo päiväsaikaan.

Lisätietoa: www.uniliitto.fi