Murehdimme helposti menneitä ja huolehdimme tulevasta sen sijaan, että eläisimme ja kokisimme käsillä olevaa hetkeä. Samoin olemme taipuvaisia tulkitsemaan asioita aina samalla tavalla ja helposti tulkintamme värittyy yhdestä näkökulmasta käsin. Mindfulness tarkoittaa tietoista läsnäoloa; tietoisuutta mielen tuottamista kokemuksista ja tulkinnoista; mielen tyynnyttämistä ja kehon omien kokemusten uteliasta ja hyväksyvää havainnointia; oman olon kuuntelemista tässä ja nyt.

Tietoisessa läsnäolossa ihminen suuntaa tarkkaavaisuutensa ajankohtaisesti käsillä olevaan hetkeen. Hän ohjaa tarkkaavaisuuttaan tietoisesti havainnoiden ja kuvaillen ulkoisia tapahtumia tai sisäisiä kokemuksia kuten ruumiintuntemuksia, tunteita, ajatuksia tai toimintayllykkeitä arvottamatta tai pyrkimättä muuttamaan niitä. Tietoiseen läsnäoloon kuuluu vastaanottavainen ja avoin hyväksyminen ja myötätunto, ilman hyväksi, pahaksi, oikeaksi tai vääräksi luokittelemista.

Mindfulness- tai tietoisuustaidot on tunnettu jo tuhansia vuosia itämaisessa meditaatioperinteessä. Tietoisuustaitojen tausta on budhalaisuudessa. Niiden länsimainen soveltaminen lähti laajemmin liikkeelle 1970-luvulta, kun amerikkalainen Jon Kabat Zinn alkoi ohjata tietoisuustaitoihin perustuvaa stressinhallintaohjelmaa kroonisesti sairaille ja kipupotilaille. Tätä ohjelmaa on tutkittu paljon, ja tulokset ovat erittäin hyviä.

Tietoisuustaitojen harjoittamisen kautta on mahdollisuus saada yhteys omaan kehoon, tulla tietoiseksi oman mielensä toimintatavoista, oppia tunnistamaan tunteita ja ajatuksia ja oppia hyväksymään ne sellaisenaan. Tietoisuustaitoja kehitetään erilaisten harjoitusten avulla, joista tyypillisimpiä ovat meditaatio- ja hengitysharjoitukset.

Mindfulness voi olla avuksi masennuksen, ahdistuksen, stressin ja kivun lievittämisessä, mutta se voi olla myös avain onnellisempaan, rennompaan ja tietoisempaan elämään. On jopa havaittu, että näiden taitojen säännöllinen harjoittaminen tukee fyysistä terveyttä ja lisää vastustuskykyä. Myös lapset ja nuoret hyötyvät harjoituksista ja saavat niistä apua keskittymiseen, rauhoittumiseen ja oppimiseen. Mindfulnessia sovelletaan myös työelämässä ja urheiluvalmennuksessa.

Hämeenlinna