Tanssi- ja liiketerapiassa liike ja sen havainnointi ovat välineitä asiakkaan tunteiden, aistimusten ja ajatusten ilmaisemiseen ja työstämiseen. Tanssi- ja liiketerapiassa ei opeteta tanssia eikä liikettä pyritä suorittamaan vaan sitä käytetään itseilmaisun välineenä.

Kehon liike tai liikkumattomuus heijastaa asiakkaan elämää ja sen tapahtumia. Liikkeen avulla tehdään tietoiseksi asiakkaan sen hetkistä kokemusmaailmaa ja opetellaan uusia taitoja. Tällaisia taitoja voivat olla esimerkiksi tunteiden ilmaisu tai rajojen asettaminen. Työskentelylle on keskeistä terapeutin hyväksyvä läsnäolo.

Liikkeeksi  voidaan mieltää sekä pieni ele että kehon kokonaisvaltainen liikuttaminen. Liike voi kestää kauan tai vain pienen hetken, tapahtua tilassa tai paikallaan ollessa, siinä voi olla mukana rytmi tai liikkua voi hiljaisuudessa.

Tanssi- ja liiketerapia

  • vahvistaa ja jäsentää kehonkuvaa ja omassa kehossa koettua turvallisuutta.
  • lisää kehotietoisuutta ja kehon hahmottamista.
  • vahvistaa liikkuvuutta ja auttaa löytämään säätelykeinoja vireyteen, jaksamiseen, kipuun, stressiin ja jännitykseen.
  • kehittää taitoa sanallistaa aistimuksia ja vahvistaa keho-mieliyhteyttä.
  • kehittää tietoisuustaitoja ja opettaa sietämään erilaisia tunnetiloja.

Tanssi- ja liiketerapiamenetelmiä ovat kehotietoisuustyöskentely, rentoutus, kehonhahmotus- ja mielikuvaharjoitukset, liikeimprovisaatio, tanssin eri muodot, erilaiset leikit ja pelit sekä liikekokemusten läpikäyminen sanoin, kuvin tai liikkeellisesti. Musiikki, kirjoittaminen, maalaaminen ja piirtäminen voivat olla osa terapiaa.

Terapiamuotona tanssi- ja liiketerapia sopii kaikenikäisille fyysisestä tai psyykkisestä toimintakyvystä riippumatta. Terapiaa sovelletaan muun muassa oppimisvaikeuksien ja käyttäytymishäiriöiden hoidossa sekä dysfaatikkojen, autististen lasten, vammaisten ja väkivallan tai muiden traumaattisten tapahtumien uhrien kuntoutusmuotona. Tanssi- ja liiketerapia auttaa myös psykosomaattisesti oireilevia ja sitä voidaan soveltaa osana hoitoa syömishäiriössä, skitsofreniassa tai muussa kehonkuvaan liittyvässä sairaudessa.

Tanssi- ja liiketerapia sopii sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyyn. Sitä sovelletaan koulutuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä yksityisvastaanotoilla.

Lisätietoa: www.tanssiterapia.net