Kroonistuneesta tai pitkäkestoisesta kivusta kärsii jopa miljoona suomalaista. Krooninen kipu saattaa aiheuttaa myös masennusta ja muita mielenterveysongelmia.

Pitkäkestoista kipua ei yleensä pystytä kokonaan poistamaan, mutta sitä voidaan lievittää ja potilaan selviytymistä voidaan tukea. Lääkkeettömän kivunhoidon tavoitteita ovat kivun lievittyminen, toimintakyvyn koheneminen ja elämänlaadun paraneminen. Myös oheisoireiden hoito voi lievittää kipua ja parantaa kivun kanssa selviytymistä.

Pitkäkestoisen kivun hoidossa ja kuntoutuksessa moniammatillinen lähestymistapa on yleensä tarpeen. Hoitoon voivat sisältyä fysio- ja toimintaterapeuttinen ohjaus ja sopeutumisvalmennus. Psykologiaan perustuvat terapeuttiset hoidot, esimerkiksi kognitiivis-behavioraaliset terapiat, omistautumis-/hyväksymisterapiat, hypnoosi ja erilaiset psykofyysiset rentoutus- ja mielikuvamenetelmät voivat auttaa merkittävästi kipupotilaan elämänhallinnassa ja kivun lievittymisessä. Vaikeasti kroonisesta kivusta kärsivät tarvitsevat myös oireenmukaisen lääkehoidon, minkä vuoksi kipupotilaat ovat yleensä lääkärin hoidossa.

Lisätietoa: www.suomenkipu.fi