Hypnoosi tuottaa mielihyvää ja laukaisee stressiä. Hypnoosi on rentoutunut ja avoin mielentila, kokemus unen ja valveen rajamailta. Tässä olotilassa mieli on avoin uuden oppimiselle ja ongelmien uudelleen määrittelylle. Hypnoosi on asiakkaan ja terapeutin välinen vuorovaikutussuhde, jonka perustana ovat luottamus, kunnioitus ja halukkuus yhteistyöhön yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Asiakkaan ominaisuuksien ja toiveiden mukaan hypnoosi vaihtelee eriasteisena kevyestä syvään. Hypnoosissa pyritään hyvään suggestioalttiuteen ja aktiiviseen työskentelyyn asiakkaan tavoitteen suuntaan. Hoidon aikana luodut suggestiot ja mielikuvat muuttuvat alitajuisiksi arjen työkaluiksi.

Hypnoterapiaa käytetään lento-, synnytys-, esiintymis- ja sosiaalisiin tilanteisiin tai eläimiin liittyvien pelkojen hoitamisessa sekä ahdistuksen ja stressin vähentämisessä, uniongelmien hoitamisessa ja painonhallinnan tai päihteiden käytön lopettamisen apuna. Hypnoosihoito voi auttaa keskittymiskyvyttömyydestä ja oppimisvaikeuksista kärsiviä. Hypnoterapeutit tekevät myös urheilijoiden psyykkistä valmennusta.

Lisätietoa: www.suomenhypnoosiliitto.fi