Huippusuoritus ammatillisesti tai henkilökohtaisessa elämässä syntyy ihmisen vahvuuksien ja lahjakkuuden etsimisen ja jalostamisen kautta! Tässä prosessissa auttaa tavoitteellinen ja ratkaisukeskeinen coaching eli valmennus, jonka ytimessä on vahva luottamus asiakkaan kykyyn löytää ratkaisuja ja toimintavaihtoehtoja tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Coaching on luottamuksellinen yhteistyösuhde coachin ja valmennettavan välillä. Coachingissa fokus voi olla joko ammatillisessa tai henkilökohtaisessa kasvussa asiakkaan toiveen mukaan. Business coachingissa keskitytään lisäksi kehittämään liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamisen edellytyksiä.

Coaching on tavoitteellista

Valmennusprosessissa suuntaudutaan aina tulevaisuuteen ja edetään kohti asiakkaan tavoitteita. Coach ei neuvo, mitä asiakkaan pitäisi tehdä tai miten hänen pitäisi ratkaista eteen tulevat ongelmat, vaan coach kannustaa ja haastaa asiakasta itse tiedostamaan ja löytämään parhaat ratkaisu- ja toimintatavat. Coach auttaa tiedostamaan ja kyseenalaistamaan asiakasta rajoittavia uskomuksia ja toimintamalleja ja auttaa näkemään uusia mahdollisuuksia. Coachingin ytimessä on ajatus ihmisen kasvusta ja kehittymisestä hänen oman motivaationsa suuntaisesti.

Coaching on monitieteinen menetelmä

Coaching on ratkaisukeskeinen, tulosorientoitunut ja systemaattinen menetelmä, jonka taustalla vaikuttavat lukuisat tieteenalat ja teoriat, kuten kognitiivinen ja positiivinen psykologia, aikuiskasvatustiede, systeemiteoria, neurotiede, johtamistieteet ja urheiluvalmennus.

Coaching-alueita ovat mm: business coaching, johdon coaching (executive coaching), uracoaching, life coaching (elämäntaidonvalmennus), urheilucoaching, valmentava johtaminen, ryhmäcoaching ja tiimicoaching.

Coachingia voidaan toteuttaa henkilökohtaisesti tai ryhmässä. Coaching voi olla ammattimaista tai sitä voidaan toteuttaa myös esimerkiksi esimies-alaissuhteessa tai vertaisten välisissä suhteissa.

Coachingin eettisyys

Ammattimaisesti toimivat coachit ovat sitoutuneet noudattamaan työssään eettisiä standardeja ja ohjeistoja, joita ovat määritelleet suomalaiset ja kansainväliset coach-yhteisöt. Suomessa coachingin ja mentoroinnin eettinen toimikunta on Suomen Coaching-yhdistyksen, ICF Finland ry:n ja EMCC Finland ry:n yhteinen itsenäinen toimielin, joka edistää ja valvoo coachingin ja mentoroinnin eettisyyttä ja ammattimaista toimintaa, ylläpitää keskustelua sekä tarvittaessa ratkaisee coaching- ja mentorointitoimintaan liittyviä ristiriitatilanteita.

 

 

Petäjävesi   Helsinki