Tarja Lounasmeri

Työnohjaaja, terapeutti
(koulutuksessa) Koulutuksessa Psykoanalyyttinen psykoterapeutti, Helsingin yliopisto / Therapeia-säätiö
Ratkaisukeskeisen terapian maisteri University of the West of England / HPI

Minulla on tarjota

Ilta-aikoja
Päiväaikoja

Asiakasryhmät, joiden kanssa työskentelen

Ryhmät
Aikuiset

Työskentelykielenä

Suomi

Tietoa minusta

Terapeuttien työnohjaus on terapiatyöhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on kehittää toimintamalleja ja ajattelua terapiatyöhön ja sen mahdollisuuksien tunnistamiseen.

Työnohjaus perustuu vapaaehtoisuuteen, se on luottamuksellista ja vaitiolovelvollisuuden piirin kuuluva työskentelymalli. Työnohjaus on työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Se on potilastyöhön ja omaan työroolin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Ammatillinen taustani/kokemukseni

Työskentelen terveydenhoitaja, työnohjaaja ja terapeuttina. Tukikeskustelun avulla asiakkaan elämää rasittava asia lähtee avautumaan. Tapaamisten tavoitteena on, että asiakas saa näkökulmia että työvälineitä, joiden avulla hän voi jättää taakse sen mitä ei enää tarvitse ja ottaa käyttöön ne voimavarat, joita hyvään elämään tarvitsee. Työnohjauksella taas tuetaan työntekijän jaksamista korostaen työntekijän vahvuuksia, pohtimalla yhdessä työntekijän perustehtävää, työajan käyttöä ja työn hallintaa sekä etsimällä ratkaisuja työssä kohdattuihin ongelmiin. Tavoitteena on tuottaa työntekijälle oivalluksia ja ymmärrystä sekä lisätä tietoa ja taitoa suhteessa työhön, itseen ja työyhteisöön. Työnohjaus ja terapia toimii sekä netin kautta että kasvotusten.

Työskentelytapani

Työskentelytapani on integratiivinen. Työnohjauskoulutukseni viitekehys oli integratiivinen, Terapiakoulutukseni taas ratkaisukeskeinen ja parhaillaan suoritan analyyttisen psykoterapian opintoja.

Viitekehys riisutaan työnohjauksessa, sielä kuullaan työnohjattavien toiveita ja pyrin kuljettaamaan prosessia kunkin yksilön ja ryhmän yksilöllisten tarpeiden mukaan. Työnohjausaika on vain ja ainoastaan työnohjattavien aikaa, ei työnohjaajan osaamisen esittelyä tai pätemistä.

Ammattilaisena olen

Työnohjaajana olen kuunteleva, utelias ja keskusteleva. Minulla on ollut etuoikeus työskennellä aina ammatillisesti osaavien ja älykkäiden ihmisten kanssa. Pyrin tekemään ja toimimaan, olemaan välittävä, vastuullinen ja avulias, käyttäen toimeenpanokykyäni ja tilanteenlukutaitoani. Olen kiinnostunut ja avoin vastaanottamaan tietoa, taitoja ja soveltaa niitä omaan työhöni.

Arvostan sitä, että työnohjaus- ja terapiatyö on pitkäjännitteistä työtä, joka edellyttää sitoutumista ja kärsivällisyyttä. Haastan itseni hyväksymään myös ristiriitoja ja ongelmia. Asiakkaan kohtaaminen lähtee mielestäni asiakkaan itsensä asettamista tavoitteista, muutostoiveista ja motivaatiosta. Ihmisarvon kunnioittaminen tarkoittaa työssäni sitä, kunnioitan ja kuulen asiakasta hänen lähtökohdistaan.

Yksi käänteen tekevä oivallus minulle on ollut työurallani aikanaan saamani erinomainen yksilö- ja ryhmätyönohjaus. Työnohjauksessa omien oivallusten jakaminen, toisilta vinkkien kuuleminen ja oivalluttava reflektointi on ollut kuin palapelin puuttuvan palan rakentamista. Olen saanut omaan työkalupakkiini loistavia sanoituksia, jakanut onnistumisenkokemuksia ja hakenut peiliä omiin asiakastilanteisiini. Kehittyminen ja uusien näkökulmien saaminen ovat olleet minulle aina tärkeitä. Mitä enemmän opin ja näen työni vaikuttavuuden sitä rohkeammin myönnän olevani avuton, haavoittuva ja kovin keskeneräinen.

Mahdollisuus nettitapaamiseen

Kyllä

Lisätietoja

Työnohjauksen tavoitteena on auttaa asiakkaita tekemään työtään paremmin ja saamaan innostusta ja uutta näkökulmaa työhönsä. Työnohjauksella mahdollistetaan aika ja paikka pysähtymiselle ja mieltä askarruttaville asioille. Puolueetonta ja luottamuksellinen työtilanteiden reflektointi. Tuloksena työnohjattava saa keinoja, selkeyttä, vaihtoehtoisia toimintamalleja ja hallinnan tunnetta työhönsä.

Hinnat

Tutustumiskäynti
-
30 min
-
45 min
-
60 min
-
90 min
-

Kotisivu

www.yoda.fi

Aika

-

Kesto

Hinta

Paikka

Nimi
Puhelin
Sähköposti
Lisätiedot

Varaus onnistui

Saat lisätietoja sähköpostitse

Nimi
Puhelin
Sähköposti
Lisätiedot

Viesti lähetetty onnistui