Tanja Ansakorpi

Gestalt- eli hahmoterapeutti
TRE -ohjaaja, Sensomotorinen psykoterapia Level 1 (2019-2020)
Ammatillinen opettaja

Minulla on tarjota

Päiväaikoja

Asiakasryhmät, joiden kanssa työskentelen

Ryhmät
Parit
Nuoret 13-17 v.
Aikuiset

Työskentelykielenä

Englanti
Suomi

Tietoa minusta

Terapeuttina pidän tärkeänä jokaisen asiakkaani yksilöllisyyttä ja tarvetta tulla nähdyksi itsenään, yksilöllisenä ihmisenä, eikä esimerkiksi diagnoosina. Mitä on diagnoosin tai elämän haasteellisuuden takana, kuka on tämä ainutlaatuinen ihminen ja miten hän kokee itsensä osana ympäristöään? Menneet asiat vaikuttavat eri tavoin tässä ja nyt, myös minun ja asiakkaani välisessä kontaktissa. Tätäkin kontaktia on tärkeä tutkia. Luovat menetelmät, kuten piirtäminen, kirjoittaminen jne. tuovat esille asioita joita ei välttämättä pelkästään puhumalla löydy. Minun tehtäväni ei ole antaa neuvoja ja ohjeita, vaan auttaa asiakastani löytämään itsestään kaikki se viisaus joka hänessä on jo olemassa. Asiakkaani on oman elämänsä asiantuntija, minä rinnallakulkija.

Ammatillinen taustani/kokemukseni

Yksityisvastaanottoni alkoi elokuussa 2015, jolloin aloitin terapeuttiharjoittelijana. Suurin osa asiakkaistani ovat yksilöterapiassa ja iältään 17-65 vuotiaita. Olen tehnyt myös osa-aikaisena kriisityöntekijän työtä ja ohjannut erilaisia ryhmiä Tampereen Mielenterveysseuran kriisikeskus Osviitassa 2016-2018. Ryhmiä ohjaan siellä edellleen, sekä kuulun koulutettuihin vapaaehtoisiin traumatukihenkilöihin, joita kutsutaan kriisiavuksi tarvittaessa. Opiskeluni aikana olin vapaaehtoisena tukihenkilönä kriisikeskuksessa, kohtasin ihmisiä erilaisissa elämän kriiseissä sekä kasvotusten että valtakunnallisessa kriisipuhelimessa.

Työskentelytapani

Hahmoterapian humanistinen ja integratiivinen ote ohjaa työtäni. Yksilön kokemus tässä ja nyt, nykyhetkessä, on tärkeää. Myös menneisyys ja kiintymyssuhteet vaikuttavat tässä hetkessä. Työskentely on kokonaisvaltaista, analysoinnin ja tulkinnan sijaan keskitytään havaintojen, tekojen, kehotuntemusten ja ajatusten tiedostamiseen. Arvostava dialogi asiakkaan kanssa on tärkeää ja pyrin auttamaan asiakasta tiedostamaan suhdetta itseensä sekä muihin, myös minuun. Tämän lisäksi myös toiminnallisuus ja kokemuksellisuus ovat osa työskentelytapaani. Ehdotan toisinaan kokemuksellisia harjoitteita, jolloin asiakas halutessaan pääsee pelkän puhumisen sijaan myös kokemaan, kokeilemaan jotain uutta. Piirtäminen, kirjoittaminen jne. kuuluvat myös työskentelytapoihini.

Ammattilaisena olen

Valitsin hahmoterapian opinnot siitä syystä, että tiesin opiskelun olevan samalla myös matka syvälle oman itsen tutkimiseen. Koko opiskelun ajan ollaan sekä ryhmä- että yksilöterapiaprosessissa. Hahmoterapeuttiopiskelija pääsee harjoittelemaan asiakastyötä koulutusryhmän ulkopuolella vasta, kun on riittävästi tutustunut sokeisiin pisteisiinsä. Yleensä aikaisintaan siinä vaiheessa kun pääsee kolmannelle vuosikurssille. Pelkkä teoriatieto ei riitä, sen lisäksi jatkuvasti tehdään, tutkitaan ja koetaan. Koen että terapeutin ammatissa minun on kyettävä näkemään itseni hyvin moniulotteisesti, valoineni ja varjoineni. Jotta pystyn olemaan tukena toiselle ihmiselle, oma perustukseni on oltava ensin kunnolla rakennettu. Itsestä huolehtimisen ja kouluttautumisen pitää jatkua myös valmistumisen jälkeen, koko uran ja elämän ajan.

Mahdollisuus nettitapaamiseen

Ei

Hinnat

Tutustumiskäynti (60 min)
45 €
30 min
-
45 min
-
60 min
75 €
90 min
-

Rantamäentie 2
36240
Tampere,KangasalaNettiterapia

Aika

-

Kesto

Hinta

Paikka

Nimi
Puhelin
Sähköposti
Lisätiedot

Varaus onnistui

Saat lisätietoja sähköpostitse

Nimi
Puhelin
Sähköposti
Lisätiedot

Viesti lähetetty onnistui