Katri Paavolainen

Kasvatustieteiden maisteri
Ratkaisukeskeinen terapeutti
Erityisopettaja

Minulla on tarjota

Ilta-aikoja
Päiväaikoja
Viikonloppuaikoja

Asiakasryhmät, joiden kanssa työskentelen

Ryhmät
Perheet
Parit
Nuoret 13-17 v.
Aikuiset
Ikäihmiset

Työskentelykielenä

Suomi

Tietoa minusta

Ollessani opiskelijavaihdossa Salamancan yliopistossa vierailin eräässä sairaalakoulussa, jossa koulun johtaja toivotti minut tervetulleeksi kana sylissään. Kävi ilmi, että koulussa lasten kuntoutukseen kuului perinteisten menetelmien lisäksi eläimistä huolehtiminen. Vierailu sytytti minussa sammumattoman tiedonjanon sitä kohtaan, millä kaikilla tavoilla lasten ja aikuisten hyvinvointia voidaan tukea. Perehdyin aiheeseen jatko-opinnoissani, erikoistuin erityisopettajaksi ja vihdoin koin löytäneeni todellisen kutsumukseni valmistuttuani ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi. Minulla on ollut suuri ilo ja kunnia kulkea monen ihmisen rinnalla niin erityisopettajana kuin ratkaisukeskeisenä terapeuttinakin ja olen auttanut lukuisia ihmisiä löytämään omat vahvuutensa ja voimavaransa niin ihmisenä kuin oppijanakin. Terapeuttina olen hyvin integratiivinen; toimin sen mukaan, mikä asiakkaalle sopii, en omasta viitekehyksestäni käsin. Olen lämmin, helposti lähestyttävä ja laaja-katseinen terapeutti. Olipa tapaamisen tavoite mikä tahansa, lähestymistapani on asiakkaita kunnioittava, heille voimantunteen ja asiantuntijuuden palauttava. Vastaanotolleni Jollakseen ovat myös lemmikit tervetulleita!

Ammatillinen taustani/kokemukseni

Yritykseni Kuplia tarjoaa ammattitaidolla toteutettuja, asiakkaan tarpeisiin mukautuvia ratkaisukeskeisiä palveluita niin terapian kuin oppimisenkin tarpeisiin. Sen lisäksi tarjoan yrityksille työnohjauspalveluita sekä matalan kynnyksen nopeaa apua ja tukea haastaviin tilanteisiin.

Kuplia tarjoaa yksilö-, pari- ja perheterapiaa. Terapiatapaamiseen voi tulla joko yksin tai itselleen tärkeiden ihmisten kanssa. Terapiaan ovat kaikenikäiset asiakkaat tervetulleita.

Kuplian erityisosaamista ovat intensiiviset nuoret sekä heidän perheensä. Kuplian palveluissa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla sekä psykososiaalinen tuki, että pedagoginen tuki. Samalla käyntikerralla voidaan nuoren kanssa avata oppimisen solmuja sekä puhua mieltä painavista asioista. Tarjoan pedagogista tukea lähes kaikissa peruskoulun oppiaineissa.

Tapaamiset voidaan toteuttaa tietokoneen välityksellä. Kotikäynnit ovat myös mahdollisia.

Työskentelytapani

Toimintani pohjautuu ratkaisukeskeiseen viitekehykseen sekä positiivisen pedagogiikan periaatteille.

Ratkaisukeskeisessä terapiassa asiakas on oman elämänsä asiantuntija. Terapiassa korostetaan yksilön voimavaroja ja pääpaino on menneisyyden sijaan nykyisyyden ja tulevaisuuden käsittelyssä. Työskentely on tavoitteellista ja siinä korostuvat asiakaslähtöisyys, luovuus ja myönteisyys. Tavoitteita kohti edetään pienin askelin. Työskentelyotteeni on hyvin integratiivinen. Se tarkoittaa sitä, että terapiatilanne ohjautuu asiakkaan tarpeita vastaavaksi.

Jatko-opinnoissani olen perehtynyt lapsen ja eläimen väliseen vuorovaikutukseen, ja siksi haluan niin terapia- kuin opetustyössäkin hyödyntää asiakkaan niin halutessa niitä tietoja ja taitoja, joita olen eläinkontaktien merkityksistä oppinut. Siksi vastaanottotilaani Jollakseen ovat myös pienehköt eläimet tervetulleita. Terapiatilanne on usein hyvin erilainen, kun sen saa jakaa oman lemmikin kanssa.

Tapaamisessa voidaan tehdä myös Pilatekseen pohjautuvia hengitys- ja syvävenytysharjoituksia, joiden kautta haetaan yhteyttä kehon tuntemuksiin terapeutin tukemana ja avataan kehoa. Mieltä voidaan harjoittaa rauhoittamaan hengityksen avulla. Rauhalliset venytykset lisäävät mielihyvää, alentavat stressiä, poistavat kipuja kehosta ja tuovat lempeyttä omaa kehoa kohtaan.

Ammattilaisena olen

Ammattilaisena olen sitoutunut auttamaan asiakasta saavuttamaan tavoitteensa.
Minulle on tärkeää, että ihminen oppii löytämään omat voimavaransa ja vahvuutensa. Emme ole koskaan tyystin ulkoisten ja sisäisten olosuhteiden uhreja. Aina voi tehdä tai ajatella toisin. Voimavaranäkökulma nostaa esiin piileviä onnistumisia ja selviytymisen keinoja, jotka esiin tullessaan vahvistavat yksilön pystyvyysuskoa.

Se mihin keskitymme. vahvistuu!

Mahdollisuus nettitapaamiseen

Kyllä

Hinnat

Tutustumiskäynti
-
30 min
-
45 min
-
60 min
90 €
90 min
135 €

Lisätietoa hinnoittelusta

Yksilöterapia:

90 € / 60 min

135 € / 90 min

260 € / 3 x 60 min

Pari- ja perheterapia:

110 € / 60 min

165 € / 90 min

315 € / 3 x 60 min

Opetuspalvelut:

70 € / 60 min

190 € / 3 x 60 min

Terapia + opetuspalvelu:

80 € / 60 min

115 € / 90 min

220 € / 3 X 60 min

Opetuspalveluita myös pienryhmille.

Lisää tietoa: www.kuplia.fi/hinnasto

Jollaksentie 89
00850 Helsinki
Helsinki

Hietalahdenranta 13
00180 Helsinki
HelsinkiNettiterapia

Aika

-

Kesto

Hinta

Paikka

Nimi
Puhelin
Sähköposti
Lisätiedot

Varaus onnistui

Saat lisätietoja sähköpostitse

Nimi
Puhelin
Sähköposti
Lisätiedot

Viesti lähetetty onnistui