Näitä käyttöehtoja sovelletaan Aidant-palveluun, jonka kehittäjä ja omistaja on Aidant Ky (myöhemmin Aidant).

 

Aidant-verkosto on eri työelämäpalveluja ja terapiamuotoja edustavien terapeuttien/yhteisöjen/yritysten (myöhemmin palveluntarjoajat) yhteinen digitaalinen markkinointikanava, työyhteisö ja oppimisympäristö. Aidant toimii Internetissä osoitteessa www.aidant.fi.  Aidant tarjoaa verkkopalvelun, jonka kautta palveluntarjoajat voivat markkinoida omia palvelujaan kuluttajille (myöhemmin asiakkaat) ja ostaa erilaisia verkoston palveluja.

 

 VERKOSTOON LIITTYMINEN

Verkostoon rekisteröityminen vaatii näiden käyttöehtojen hyväksymisen. Hyväksymällä käyttöehdot palveluntarjoaja sitoutuu noudattamaan käyttöehtoja.

Voit rekisteröityä Aidant-ammattilaisten verkostoon, mikäli

  • sinulla on ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinto.
  • olet edm. pohjakoulutuksen lisäksi hankkinut jonkin terapia-alan erityisosaamisen tai olet työnohjaaja.
  • olet toiminut auttamistyössä jo jonkin aikaa.
  • olet saavuttanut hyviä tuloksia asiakastyöskentelyssä.
  • noudatat työssäsi ehdotonta luottamuksellisuutta ja terapiatyön ammattieettisiä periaatteita.
  • olet ilmoittanut vastaanottotoiminnastasi Aviin (koskee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin kuuluvia yksityisiä ammatinharjoittajia).
  • sinulla on potilasturvavakuutus tai oikeusturva- ja vastuuvakuutus.
  • haluat pitää huolta osaamisesi ylläpitämisestä ja säännöllisestä työnohjauksesta.

Rekisteröitymällä palveluntarjoaja takaa täyttävänsä em. vaatimukset.

Rekisteröitymällä verkostoon palveluntarjoaja saa oikeuden maksua vastaan vastaanottaa valitsemiaan Aidant-palveluja.

Palveluntarjoaja sitoutuu verkostoon tullessaan säilyttämään salasanaansa huolellisesti ja pitämään sen omana tietonaan.

 

AIDANTIN JA PALVELUNTARJOAJAN VÄLINEN SOPIMUS

Palveluntarjoaja tuottaa itse markkinointiprofiilinsa tiedot. Aidantin hallinto julkaisee markkinointiprofiilin tarkastamisen jälkeen. Palveluntarjoaja vastaa kuitenkin aina itse tietojensa oikeellisuudesta ja niiden pitämisestä ajan tasalla. Profiilin muokkaamiseen mahdollisesti ostettava palvelu kohdistuu vain kieliasun korjaamiseen, ei varsinaiseen sisällön oikeellisuuden tarkastamiseen.

Palveluntarjoaja on yksin vastuussa Aidantille markkinointiprofiiliin kirjaamistaan tiedoista, niiden oikeellisuudesta ja mahdollisen väärän tiedon vuoksi aiheutuneesta vahingosta Aidantille tai jollekin kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoajan vastuulla on varmistaa, ettei hän loukkaa kenenkään tekijänoikeutta tai lakiin, sopimuksiin tai hyviin tapoihin liittyvää oikeutta.

Palveluntarjoaja sitoutuu toimittamaan asiakkaalle asiakkaan Aidantin kautta varaaman palvelun ja vastaamaan kaikista ajanvaraamiseen liittyvistä velvollisuuksista.

Mikäli palveluntarjoaja toimii käyttöehtojen vastaisesti tai tietoisesti käyttää palvelua väärin tai muuten pyrkii vahingoittamaan palvelua tai sen ylläpitäjää, Aidantilla on oikeus poistaa kaikki käyttöoikeudet.

Aidant pidättää kaikki oikeudet sivustoihin ja niiden sisältöön. Aidantilla on omistus- ja tekijänoikeus sivustoihin ja niiden toteutukseen.

Palveluntarjoaja sitoutuu olemaan jäljentämättä sivustoja tai sen osia taikka olemaan myymättä taikka kauppaamatta niissä esiintyvää materiaalia tai muuta informaatiota eteenpäin kolmansille osapuolille.

 

PALVELUN HINTA JA MAKSAMINEN

Aidantin palvelujen hinta palveluntarjoajille määräytyy voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Aidant pidättää oikeuden hintojen muutoksiin. 

Palvelu laskutetaan joka kuukauden 15. päivä. Ensimmäinen vajaa kuukausi on ilmainen.

Palveluntarjoajat voivat irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Sopimus päättyy seuraavan täyden kuukauden lopussa.

Aikojen varaaminen aidant.fi-verkkopalvelusta on asiakkaille ilmaista.

Palveluntarjoajat laskuttavat asiakkailta palvelut erikseen oman voimassa olevan hinnastonsa ja sopimusehtojensa mukaisesti.

Aidant tarjoaa työnohjausta ja verkkokoulutuksia verkoston jäsenille ja ulkopuolisille terapeuteille, yhteisöille ja yrityksille. Näiden osalta kustannuksiat mainitaan ilmoittautumisen yhteydessä tai on sovittu erikseen yhdistyksen / yrityksen kanssa.

 

ASIAKKAIDEN VARAAMAT AJAT JA PERUUTUSEHDOT

Aidant ei itse tarjoa kuluttajille varattavia tai ostettavia palveluita, vaan tarjoaa palveluntarjoajille kanavan tuotteiden ja palveluiden myyntiin ja markkinoimiseen.

Varattu aika oikeuttaa palvelun käyttämiseen yhden kerran varattuna ajankohtana, elleivät asiakas ja palveluntarjoaja erikseen toisin sovi.

Ajanvarauksen jälkeen asiakas saa vahvistuksen sähköpostiinsa varauspyynnön välittämisestä. Ajan voi vaihtaa ja peruuttaa 24 tuntia ennen varattua aikaa ilman kustannuksia. Varatun ajan voi peruuttaa varausvahvistuksessa olevan linkin kautta. Palveluntarjoajat pidättävät oikeuden laskuttaa peruuttamattomista ja alle 24 tuntia ennen varattua aikaa peruutetuista ajoista.

 

VASTUUT

Aidant

Aidant ei vastaa mistään välittömistä eikä välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat näiden sivujen tai sähköisten palveluiden käytöstä tai käytönestymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. Aidant ei takaa, että www-sivut toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi. Aidant ei vastaa palveluiden saatavuudesta eikä voi taata, ettei teknisiä häiriöitä tai tiedonmenetyksiä esiintyisi. Aidantin www-sivuilla julkaistava sähköinen informaatio on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa, ellei erikseen ja nimenomaisesti ole toisin sovittu.

Aidant ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon näiltä www-sivuilta mahdollisesti on linkki.

Aidant vastaa vain omista palveluistaan. Aidant ei vastaa niistä tuotteista tai palveluista, joita asiakas hyödyntää varattua aikaa käyttämällä. Aidant ei vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat palveluntarjoajan toiminnasta. Aidantilla ei ole mitään velvollisuutta korvata asiakkaalle mahdollista vahinkoa, joka aiheutuu siitä, että palveluntarjoaja ei lunasta varattua aikaa, tuote tai palvelu ei vastaa odotuksia tai täytä lainsäädännön asettamia vaatimuksia tai palveluntarjoaja asetetaan konkurssiin.

Palveluntarjoaja

Aidantin verkkopalvelussa palveluntarjoajat vastaavat itse markkinoimistaan palveluista, niiden oikeellisuudesta ja laadusta sekä asiakkaiden potilasturvallisuudesta.

 

IMMATERIAALIOIKEUDET

Aidant pidättää kaikki oikeudet kaikkeen Aidant -sivustolla tarjottavaan tietoon sekä julkaistuun sisältöön, kuviin, videoihin ja tietokantoihin.

Sivustoilla esiintyvän tiedon muuttaminen, monistaminen, julkistaminen, toimittaminen kolmannelle osapuolelle ja/tai hyödyntäminen on siksi nimenomaisesti kiellettyä, ellei Aidant tai kyseessä oleva yhteistyökumppani ole antanut sille etukäteistä kirjallista hyväksyntää lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista käyttöä varten. Aineistoa saa lainata Suomen tekijänoikeuslain (401/1961) mukaisesti, mutta lähde on aina ilmoitettava. Sivuihin sisältyviä tavara- ja liikemerkkejä ei kuitenkaan saa kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman Aidantin antamaa kirjallista lupaa.

 

TIETOSUOJA

Aidant saattaa tiedoksi tässä tietosuojaselvityksessä, että palveluntarjoajana luovutat tietosi seuraaviin käyttötarkoituksiin:

Saamme säilyttää henkilökohtaisia tietojasi. Näitä ovat kaikki ajanvarauksen ja rekisteröitymisen yhteydessä syöttämäsi tiedot, esimerkiksi nimi, osoite, salasana ja sähköpostiosoite, joita käytetään ajanvarauksen yksilöimiseksi.

Käytämme palveluntarjoajan Aidantille tallentamia henkilökohtaisia tietoja asiakassuhteen ja ostosopimuksen käsittelyyn. Tämä käsittää myös palveluntarjoajan tietojen eteenpäin välittämisen kolmansien osapuolten käyttöön, mikäli se on tarpeellista asiakassuhteen ja tehtyjen ostosopimusten käsittelyssä. Olemme sitoutuneet toiminnassamme suojaamaan palveluntarjoajan yksityisyyttä parhaamme mukaan.

 

SÄHKÖPOSTI

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Palveluntarjoajien tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä Aidantille sähköpostitse. Aidant ei ole velvollinen toteuttamaan avoimen sähköpostin välityksellä annettuja toimeksiantoja tai palvelupyyntöjä. Aidantilla on oikeus palveluntarjoajan pyynnöstä toimittaa sähköpostin välityksellä tietoja palveluntarjoajan määrittelemään sähköpostiosoitteeseen. Aidant ei vastaa mistään avoimessa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä vahingoista.

 

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Aidantin verkkosivuilla käytetään evästeitä (cookie). Evästeet ovat Aidantin verkkopalvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat käyttäjän tietokoneeseen. Evästeitä hyödyntämällä Aidant voi kehittää verkkosivujaan sekä varmistaa, että ne vastaavat entistä paremmin sivuston käyttäjien tarpeisiin. Evästeiden avulla verkkopalvelu voi muistaa selaimen lukemia sisältöjä ja tarjota niihin liittyvää lisätietoa.

Aidant voi kerätä, käsitellä ja analysoida tietoja sivujen käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista sivuihin liittyvistä tilastotiedoista. Aidant voi myös hankkia tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta tahoilta. Tällaista tietoa ei voida palauttaa yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskevaksi.

Aidant voi evästeiden avulla tallentaa mm. palveluntarjoajan IP-osoitteen, käynnin kellonajan, vieraillut sivut, käytetyn selaintyypin (esim. Internet Explorer, Firefox), verkko-osoitteen, josta palveluntarjoaja on tullut verkkosivulle sekä palvelimen, jolta palveluntarjoaja on tullut verkkosivulle. Evästeiden käytön perusteella palveluntarjoajia ei voida tunnistaa. Evästeen käyttö verkkosivuilla ei vaikuta tietoturvaan.

Aidant saattaa käyttää evästeen tietoa vieraillusta sivusta mainonnan kohdentamiseen. Tiedon avulla palveluntarjoaja voi nähdä eri sivustoilla ilmoituksia, jotka ovat sivustolla käyneelle palveluntarjoajalle ajankohtaisia ja tärkeitä. Kaikki mainokset eivät perustu evästeiden käyttöön, vaan Aidantin mainoksia voi nähdä verkossa eri toimijoiden sivuilla myös muuten.

Selaimesi hyväksyy todennäköisesti evästeet oletusasetuksin mutta voit halutessasi muuttaa selaimesi asetuksia ja myös poistaa evästeet. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut”-valikosta löytyvän ”Internet asetukset”-valikon kautta kohdasta ”Suojaus”.

Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin Aidantin tarjoamien internetpalveluiden toimivuudelle, eikä Aidant siten takaa palveluiden toimivuutta ellei evästetoiminnallisuus ole käytössä.

 

SOVELLETTAVA LAKI

Tästä sopimuksesta aiheutuviin riitoihin ja erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovittelemalla. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, riidat ratkaistaan käräjäoikeudessa.

 

LISÄTIEDOT JA VAATIMUKSET

Jos sinulla on kysyttävää palveluista, henkilötietojesi käsittelystä tai näistä käyttöehdoista, ota yhteyttä: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Näiden käyttöehtojen muodostamaa sopimusta koskevat ilmoitukset tai vaatimukset tulee lähettää viipymättä sähköpostitse osoitteeseen: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.fi.

TUTUSTU TIETOSUOJAAN TÄSTÄ