Integratiivinen Aidant-verkosto on eri terapiamuotoja edustavien terapeuttien yhteinen verkosto, markkinointikanava ja oppimisympäristö. Aidant-verkostossa mukana olevat terapeutit arvostavat sekä omaa että kollegojen osaamista ja haluavat oppia toinen toisiltaan. He yhdistävät teorioita toisiin, poimivat parhaat ideat ja ottavat monipuolisesti käyttöön toimiviksi todettuja työkaluja edustamastaan terapiamuodosta riippumatta.

 

Aidantin missiona on

  • lisätä tietoisuutta eri terapiavaihtoehdoista ja tarjota asiakkaille mahdollisuus hakeutua omannäköiseen ja oman ongelman kokoiseen terapiaan.
  • luoda uudenlaista integratiivista terapia-alan osaamista tukemalla alan ammattilaisten yrittäjyyttä, yhteistyötä ja kehittymistä.

 

friendship

“Vain pienet kalat uivat koulukunnissa.” (Isaac Singer)

 

Aidant tarkoittaa auttajaa. Auttaminen on ilmiö, joka tapahtuu yhteydessä toiseen ihmiseen. Asiakas hakee auttajaksi ammattilaista, mutta ennen kaikkea hän hakee lähelleen ihmistä. Terapiasuuntausta tärkeämpää on aito vuorovaikutus, asiakkaan edun tavoittaminen ja toiveikkuus. Tärkeää on myös käyttää hyväksi asiakkaan toiminnallisuutta ja lahjakkuutta terapiatyössä.

 

Olet sydämellisesti tervetullut Aidant-ammattilaisten verkostoon, mikäli

  • olet sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö tai sinulla on muu  terapiatyöhön soveltuva perustutkinto.
  • olet pohjakoulutuksen lisäksi hankkinut jonkin terapia-alan erityisosaamisen.
  • olet toiminut auttamistyössä jo jonkin aikaa.
  • olet saavuttanut hyviä tuloksia asiakastyöskentelyssä.
  • noudatat työssäsi ehdotonta luottamuksellisuutta ja terapiatyön ammattieettisiä periaatteita.
  • mikäli olet sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö, olet ilmoittanut vastaanottotoiminnastasi Aviin
  • sinulla on potilasturvavakuutus tai oikeusturva- ja vastuuvakuutus tai halu ottaa vakuutus Aidantin-verkoston kautta
  • haluat pitää huolta osaamisesi ylläpitämisestä ja säännöllisestä työnohjauksesta (ammatillinen jatkokoulutus ja työnohjaus voi toteutua Aidant-verkostossa).

 

TUTUSTU PALVELUIHIMME

Katso video palveluistamme

Vastaa kyselyyn ja voita Unettomuuden lääkkeetön hoito -koulutus