Kaikilla Aidantin ammattilaisilla on tarjoamaansa palveluun soveltuva koulutus. Aidantin ammattilaiset noudattavat työssään ammattieettisiä periaatteita ja ovat sitoutuneet kehittämään osaamistaan jatkuvasti. Kaikilla Aidant-ammattilaisilla on vaadittavat lainmukaiset vakuutukset ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus, joka koskee kaikkia asiakassuhteeseen liittyviä tietoja. 

Osana laadunvarmistusta Aidant kerää asiakaspalautetta, järjestää työnohjausta ja koulutusta Aidant-ammattilaisille. 

Tutustu tästä ammattieettisiin periaatteisiin