Aidantin asiantuntijat noudattavat työssään ammattieettisiä periaatteita ja ovat sitoutuneet kehittämään osaamistaan jatkuvasti. Kaikilla Aidant-ammattilaisilla on potilasturvavakuutus (tai vastuuvakuutus) ja työnohjaus. Terapeutteja sitoo vaitiolovelvollisuus, joka koskee kaikkia asiakassuhteeseen liittyviä tietoja. 

Useimmilla Aidantin ammattilaisilla on hoiva-, kasvatus- tai sosiaalialan kolutus ja tämän lisäksi terapia-alan jatkokoulutus. Puhe- ja toimintaterapeuttien tutkinto pätevöittää toimimaan terapeuttina heti perustutkinnon suorittamisen jälkeen. 

Terapeutin profiilissa näkyy terapeutin pohjakoulutus ja suoritettu jatkokoulutus. Osalla sivustomme terapeuteista on ns. laillistettu ammattinimike. Tämä tarkoittaa sitä, että viranomaistaho (Valvira) on hyväksynyt ja tarkistanut heidän koulutuksensa ja he toimivat laillistamisen turvin terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattihenkilöinä. Laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä ovat mm. fysioterapeutti, puheterapeutti, toimintaterapeutti, psykologi, lääkäri, sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja. Laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä ovat sosiaalityöntekijä, sosionomi ja kuntoutuksen ohjaaja. Laillistettuja ammattinimikkeitä ovat lähihoitaja ja psykoterapeutti. Myös sosiaalipsykologi, teologi tai muun humanistisen tutkinnon suorittanut ja lisäksi terapia-alan koulutuksen saanut voi toimia ammattitaitoisena terapeuttina tai psykoterapeuttina. Niiden ammattilaisten tutkintotodistukset, jotka eivät kuulu laillistettavien ammattihenkilöiden joukkoon, tarkistetaan Aidantin toimesta.

Osana laadunvarmistusta Aidant kerää jatkuvasti asiakaspalautetta, järjestää työnohjausta ja koulutusta Aidant-ammattilaisille. 

Tutustu tästä ammattieettisiin periaatteisiin