Jokainen meistä kohtaa elämänsä aikana haastavia ja vaikeita tilanteita, jolloin kaipaa ulkopuolista apua. Tällaiset arjen ja elämän haasteet liittyvät usein ihmissuhteisiin, jaksamiseen, terveyteen ja toimintakykyyn, työhön, opiskeluun, menetyksiin tai muuttuviin elämäntilanteisiin. Terapeuttisen avun piiriin voi hakeutua, kun kokee tarvetta pohtia omaan elämään liittyviä asioita ammattilaisen kanssa. Apua kannattaa hakea mieluummin liian pian kuin liian myöhään.

 

Onko ongelmani liian pieni?

Mikään ongelma ei ole liian pieni tai liian suuri. Jokainen elämää hankaloittava asia on riittävä syy hakea apua. Vain pieni osa avuntarpeesta liittyy vakaviin mielenterveyden ongelmiin. Useimmiten kyseessä on elämän kriisitilanne, esimerkiksi ihmissuhdevaikeudet, ero, terveydelliset ongelmat, arjessa selviämisen ja toimintakyvyn ongelmat, läheisen kuolema, työelämän tai opiskelun haasteet.  

 

Entä jos en jaksa tai osaa valita?

Aidant-sivusto esittelee laajasti eri terapiavaihtoehtoja ja terapeuttien palveluja. Tutustu rauhassa vaihtoehtoihin ja mieti millainen tapa käsitellä ongelmaasi sopisi juuri sinulle parhaiten. Mikäli tarvitset apua valintaan, voit olla yhteydessä Aidant-jelppiin. Autamme Sinua valitsemaan sopivan terapiamuodon ja löytämään terapeutin.

 

Mitä tapahtuu, jos en pidä valitsemastani ammattilaisesta?

Voit varata ajan terapeutin tutustumiskäynnille, jolloin kartoitetaan lähtötilanteesi ja terapiaan liittyvät toiveesi ja pohditaan, millaiset työskentelymenetelmät sopivat juuri Sinulle parhaiten. Tutustumiskäynnin jälkeen voit miettiä, haluatko varata uuden ajan samalle terapeutille.

Vaikka haluaisit vaihtaa ammattilaista, tapaaminen ei ole mennyt hukkaan. Jo tutustumiskäynnillä olet saanut ongelmaasi uusia näkökulmia, ajatuksia tai työkaluja. Aidantin ammattilaiset ohjaavat tarvittaessa Sinut sopivimman avun piiriin.

 

Miten voin olla varma, että valitsemani ammattilainen on todella oman alansa asiantuntija?

Kaikilla sivustomme ammattilaisilla on ammatillinen tutkinto, jonka lisäksi he ovat hankkineet jonkin terapia-alan erityisosaamisen (lukuun ottamatta puhe- ja toimintaterapeutteja, jotka ovat päteviä perustutkinnon suoritettuaan). Aidant tarkistaa tarvittaessa terapeuttien tutkintotodistukset verkostoon liittymisen yhteydessä.

Aidantin terapeutit ovat sitoutuneet noudattamaan työssään ammattieettisiä periaatteita, ehdotonta vaitioloa ja jatkuvaa itsensä kehittämistä työnohjauksen avulla. Aidant-ammattilaisten eettisiin sääntöihin kuuluu asiakkaan ohjaaminen eteenpäin, mikäli heidän oma osaamisensa ei riitä tai he katsovat asiakkaan hyötyvän enemmän toisenlaisesta lähestymistavasta.

Palvelun laatua varmistetaan keräämällä asiakaspalautetta.

Lue lisää Aidant-ammattilaisten arvoista ja eettisyydestä.

 

Tutustu ammattieettisiin periaatteisiin tästä

 

Mitä terapia maksaa?

Terapiatapaamisen hinta vaihtelee ammattilaisen, terapiasuuntauksen ja terapiatapaamisen keston mukaan. Terapeuttihaussa olevaan lisävalintakohtaan voit syöttää maksimisumman, jonka olet valmis maksamaan terapiatapaamisesta. Järjestelmä etsii kaikki hakukriteereihin sopivat Aidant-ammattilaiset. Nettiterapia on usein kasvokkain tapahtuvaa terapiaa edullisempaa.

Kela-terapiaa vai ei?

Kela myöntää tukea kuntoutuspsykoterapiaan, jonka tavoitteena on edistää kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä sekä tukea opinnoissa edistymistä, työelämässä pysymistä ja työelämään siirtymistä tai sinne palaamista. Kuntoutuspsykoterapia voi olla yksilö-, ryhmä-, perhe- tai paripsykoterapiaa. 16-25-vuotiaille kuntoutuspsykoterapia voi olla myös kuvataide- tai musiikkiterapiaa. Jos olet aikeissa hakea Kelan kuntoutuspsykoterapiaa, sinun kannattaa varata ensin aika psykiatrille ja valita kolmen kuukauden ajaksi Kelan hyväksymä psykoterapeutti. Tällöin et joudu mahdollisen tukipäätöksen jälkeen vaihtamaan terapeuttia. Lisätietoa: www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia

Kela järjestää vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille erilaisia yksilöllisesti suunniteltuja terapioita. Asiakas voi olla oikeutettu terapioihin, jos sairaus tai vamma rajoittaa merkittävästi toimintakykyä ja vaikeuttaa arkea. Kuntoutussuunnitelman perusteella terapioita myönnetään yleensä vuodeksi tai enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Terapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa, fysioterapiaa, toimintaterapiaa, puheterapiaa, musiikkiterapiaa, neuropsykologista kuntoutusta, monimuotoryhmäterapiaa, päiväkuntoutusta tai psykoterapiaa. Lisätietoa: www.kela.fi/terapiat

Osa Aidant-ammattilaisista on Kelan palveluntuottajia. Terapeuteilla, jotka ovat Kelan palveluntuottajia, näkyy Kela-tunnus profiilin etusivulla. Osa sivustomme terapeuteista ei ole Kelan palveluntuottajia eivätkä kaikki terapiamuodot ole Kela-korvattavia.

Itse maksaville asiakkaille tai asiakkaille, jotka eivät halua terveystietoihinsa merkintää terapiasta, ei terapeutin Kela-pätevyydellä ole merkitystä.

 

 

Terapiaan ilman lähetettä omakustanteisesti?

Terapiaan voi hakeutua ilman lähetettä omakustanteisesti heti kun tarvetta ilmenee. Tällöin avun saaminen ei pitkity ja joissain tapauksissa varhainen avunhakeminen saattaa estää ongelman suurenemisen, eikä tarvetta pitkälle terapialle pääse syntymään lainkaan tai terapian vaatima aika lyhenee. Monet elämänkriiseihin liittyvät ongelmat lievenevät merkittävästi jo muutaman käyntikerran jälkeen. Tällöin hinnanerotus omakustanteisen terapian ja pitkien Kela-terapioiden välillä kapenee ja omakustanteinen voi tulla jopa halvemmaksi.