Tanja Ansakorpi on Gestalt- eli hahmoterapeutti, joka käyttää terapiatyössään välineenä mm. kehollisia menetelmiä. Tanjan asiakas kertoo haastattelussa kokemuksiaan kehollisista harjoituksista ja sen jälkeen Tanja itse kertoo ajatuksiaan keho-mieliterapiasta.

 

 

Nuorten elämässä sattuu ja tapahtuu. Hyvin monenlaiset syyt voivat johtaa siihen, että lapsi tai nuori ei pysty tai uskalla käydä koulua ja on vaarassa masentua, syrjäytyä ja jäädä opinnoissa pahasti jälkeen. 15-vuotias Kaisa ja hänen äitinsä Susanna kertovat oman tarinansa siitä, miten koulupelkoisuus voi kehittyä ja millaisiin vaikeuksiin se saattaa nuoren elämässä johtaa. 

 

 

Helena ja Raija kertovat, miten he parisuhteessa ottivat kantaakseen kaiken vastuun ja juovasta miehestä tuli vapaamatkustaja. Läheisriippuvaisina he tekivät kaikkensa saadakseen miehen lopettamaan juomisen. Suurin syy Helenan eroon ei silti ollut miehen alkoholismi, vaan Helenan itsensä muuttuminen aggressiiviseksi. Raija jatkoi parisuhdetta ja koki pahimmillaan hukkaavansa itsensä kokonaan, kun perheen olemassaolo pyöri päihdeongelmaisen miehen ympärillä. Hän pohti sekopäisyyteen saakka, mitä mies teki, oli tekemättä tai mitä hän itse olisi halunnut miehen tekevän. Jälkeenpäin molemmat naiset sanovat, että olisi ollut tärkeämpää hakea miehen sijaan apua itselle.

 

  

 

Make sairastui päihderiippuvuuteen 15-vuotiaana. Kymmenen vuoden ajan hän käytti sekaisin alkoholia, huumeita ja sieniä. Hän toipui ja on nyt perheellinen työssä käyvä aikuinen. Muille vanhemmille hän haluaa sanoa: puhukaa lapsillenne sukunne ja perheenjäsentenne riippuvuussairauksista, ja opetelkaa tuntemaan ne persoonallisuuden piirteet, jotka altistavat lapsenne riippuvuudelle.